سه نکته علمی تکاملی اندام تناسلی مردان

عضو تناسلی همیشه بیدار

Penis-300x225

اعضای تولید مثلِ مردان هر چه بیشتر کار کند و از انبساط و انقباض برخوردار گردد سالم تر خواهد ماند. برای همین وقتی که همه اعضای دیگر بدن به خواب می روند آنها در طول شب به طور مداوم بیدار می شوند. به طور متوسط هر مرد در طول شب بین 3 تا 5 بار به طور خودکار خون وارد مویرگ های عضو تناسلی شان می شود و آنها را بیدار می کند.

نکته دیگری که می توان به لیست خصوصیات مثبت بیدارباش شبانگاهی اعضای تناسلی مردان افزود این است که « انبساط و انقباض پوست های اطراف عضو تولید مثل» آنها را از کوچک شدن و سفت و سخت شدن مصون نگه می دارد. محققین با اندازه گیری دقیق ثابت کرده اند افرادی که به دلائل مختلف، چه در خواب یا در حین خرناس کشیدن نتوانند با بلند شدن، پوست اطراف الت تناسلی را انبساط بخشند اندام تناسلی شان، در مجموع بین 1 تا 2 سانتیمتر کوچکتر می شوند.

خاردار بودن عضو تناسلی

4-300x300

تکامل فیزیکی بشر در طی 6 میلیون سال گذشته منجر به تغییر و تصحیح بخش بزرگی از عضو تناسلی بشر شده است. به گفته 4دانشمندان، اجداد خیلی قدیمی بشر و میمونها، نزدیک به 700 هزار سال پیش، عضو تناسلی، حالت خاردار بودن را بعد از حذف گیرنده های آندروژنی، از دست داده اند. البته شمپانزه ها و بسیاری از پستانداران نظیر گربه همچنان مسلح به برآمدگی های کوچک خار مانند هستند.

از نظر زیست شناسان یکی از ضرورت های داشتن عضو تناسلی خاردار در این است که سرعت جفت گیری را افزایش می‌داد. سرعت هر چه بیشتر جفت گیری به معنای آن است که به خاطر خطرات مختلف محیط وحش، شانس آسیب پذیری حیوانات در حین سکس به حداقل می تواند برسد. آن هم در محیطی که هر کدام شان در معرض شکار شدن بودند. سکس در حقیقت چیزی جز سریعترین راه مبادله ژن ها از مذکرها به مونث ها نبوده است.

اعضای تناسلی بی استخوان

از دید ریچارد داوکینز در کتاب معروفش « ژن خودخواه»، به دلیل اینکه برای زنان سرمایه گذاری و هزینه جفت گیری ( داشتن تخمک های محدود و بسیار بزرگتر از اسپرم ) خیلی بالاست بنا بر این آنها حذف استخوان و تشخیص قدرت تولیدِ مثل از طریق قدرت ناشی از حرکت سریعتر خون را ترجیح داده اند. از این طریق آنها قادر به تشخیص واضحترِ قابلیت عضو تناسلی مردان گشته اند.

شاید برای مردان، نداشتن استخوان در عضو تناسلی دردسر آفرین شده است! وانرژی و تلاش بیشتری برای جابجایی سریع خون Penis بطلبد. ولی تاریخ حیات بشر، مدیون بی استخوان شدن عضو تناسلی است چون از آن طریق، سالمترین و قوی ترین های نوع بشر فرصت ادامه بقا یافته اند.

بعضی از حیوانات همچنان از استخوان موجود در عضو تناسلی بهره مند هستند اما حذف آن در موجودات پیشرفته تر، ضرورتی بود که به بقا و ماندگاری بیشتر حیوانات منجر گشت. البته اکثر پستانداران نزدیک به نوع بشر هنوز از آنها برخوردارند.

بشر به طور تمام و کمال با تغییر مقدار فشار و حجم خون در رگ های عضو تناسلی، به بزرگ و کوچک شدن آنها مبادرت می ورزند. دانشمندان زیست شناس تکاملی بر این واقعیت تاکید دارند که در رابطهِ جنسی نوع بشر، انتخاب زنها تعیین کننده گشته است. داشتن استخوان که به طور دائم عضو تناسلی را در حالت برافراشته قرار می دهد می تواند فریب دهنده باشد و بخشی از بیماری ها و حتی ضعف های جنسی مردان را بپوشاند.

 

 

Christine Dell-Amore of National Geographic News

Nature there are theories, Jen Quaraishi reports in Mother Jones

The Selfish Gene, Richard Dawkins

a doctor might check if you’re concerned about erectile dysfunction.

Web M.D. Jeanie Lerche Davis reports Lauren Reid of Science Alert

More from مرد روز
عکس هایی برای روز پدر
پدران را فراموش نکن در اینستاگرام، فقط تصاویر زیبا از لحظات زندگی پدران...
Read More