کاریکاتور روز

leunig_no_understanding

گاهی، بعضی ملت ها شانس آن را می یابند تا هنرمندی را داشته باشند که نمایندهِ هویت عمومی دوره خودشان باشد. شخصی که هم فیلسوف است هم عاشق پیشه، هم رند و هم کاریکاتوریست. به نظر می رسد کشور استرالیا دهها سال است از نعمت حضور این فیلسوف خیابانی Michael Leunig  برخوردار است.

tukarikashi-leunigc1_0 michael-leunig-5 cartoons-20for-20friday-2021-20december3-20121220212829182946-600x400کارتون هایش ساده به نظر می رسند چون خاصیت اصلی کارتون یعنی اغراق را با زیرکی تمام پنهان می کند. کارهای Michael Leunig  هیچگاه در یک فرم خاصِ محدود نشد. از خط خطی های بچگانه تا طرح های آبرنگ تا کاریکاتور کلاسیک را می توان در کارهایش دید. مهمترین عنصر کارهای او، دلبازیِ ریشه دار نگاهش است. او هم غمگینی و تنهایی قلب بشر را نشانه می رود و هم خوشبینی بی حد و حصر خودش را به نمایش می گذارد.

michael-leunig-4 leunigcartoonofday-620x0 leunig1-3

او هم سیاسی و جاری طرح می زند و هم به مفاهیم فلسفی اشاره می کند. قهرمان اصلی کاریکاتورهایش، مردی است با یک اردک که یک قوری نیز در دست دارد. شاید ترکیب مرد تنهای شهری با دو نشانه همراهش، سمبل یک شهرنشین است که عواطف فرهنگ روستایی را انکار نمی کند.

Written By
More from Saeed
سوگند، خواننده نسل نو مهاجر
سوگند 5 ساله بود که از ایران خارج شد. موسیقی او در...
Read More