افزایش صد ساله های جهان

صد ساله های جهان قرنها پیش نایاب بودند. در اواسط قرن بیستم کمتر از 10 هزار نفر بوده اند. آخرین آمار تهیه شده برای سال 2013، رقم یکصد ساله ها 330 هزار نفر  ذکر شده است. بر اساس تخمین سازمان ملل تا سال 2050، جمعیت 100 ساله ها به بالای 2 میلیون نفر می رسد.article-2011425-0182F28F0000044D-676_468x320

بر همان اساس، جمعیت صد ساله های امریکا و ژاپن تا سال 2050 به نسبت رشد جمعیت کشورشان 20 برابر می شود. به عبارت دقیق تر، برای اولین بار در تاریخ قابل ثبت بشر در نیمه قرن کنونی، حداقل 1 درصد جمعیت ژاپن صد سال به بالا عمر خواهند کرد.

امریکایی ها نیز در یک مقیاس دیگر، در سال 2017 یک رکورد تاریخی را خواهند شکست. دکتر Robert N. Butler رئیس سازمان پژوهشی و غیر انتفاعی« طول عمر» اعلام کرده است که برای اولین بار، بچه های زیر 5 سال و افراد بالای 65 سال، اکثریت جامعه امریکا را در بر خواهد گرفت.

بنا بر اطلاعات ارائه شده توسط یک کمپانی غیر انتفاعی پژوهشی مستقر در کالیفرنیا، انسانی که به 150 سالگی می رسد هم اکنون به دنیا آمده است. همین موسسه تحقیقی مدعی است که در طی دو دهه دیگر، افرادی که 1000 سال عمر خواهند کرد به دنیا خواهند آمد.

آیا ژن انسان در درون خود این مقدار طول عمر را از دوران باستانی اش به ارث برده است؟ یا اینکه استاندارد زندگی و دانش پزشکی امکان افزایش عمر را فراهم کرده است؟

 

http://wiki.answers.com/Q/What_is_the_average_height_of_men_worldwide

chief scientific officer of the non-profit California-based SENS (Strategies for Engineered Negligible Senescence) Foundation

http://247wallst.com/2011/07/12/countries-with-the-most-people-over-100/

More from سعید داورپناه
چرا زنان ناز می کنند
یکی از تحقیقاتِ فصلنامه European Journal of Personality توانسته است بخشی از...
Read More