نامه های سام سام به مادر بزرگش

سام سام پسر بچه شیرین زبانی است که دلتنگ مادربزرگ سفر کرده اش می باشد. او برای رفع دلتنگی و درد و دل کردن، برای مامانی فرشته، نامه می نویسد و به کمک مادرش پری به او ایمیل می کند.

صرفا جهت آلودگی هوا

سلام مامانی فرشته عزیزم؛ من خیلی خیلی دلم برای شما تنگ شده است و همش به بابایم می گویم من را بیاورد خارج پیش شما و دایی اینا، اما هی بهانه می آورد که الان وقتش نیست یا اینکه هواپیماهای ایرانی همه تپلف و سیصد و سیُف و از رده خارجند و ممکن است سقوط کنند یا دلایل دیگر.  من هر چه می گویم اینجا هوایش آلودگی 17 برابر مجاز دارد و این از تپلف ها و سیصد و سیُف ها خیلی خطرناک تر است به خرجش نمی رود.ID-10077810

راستی مامانی فرشته، شنبه مردم اراک رفتند دور باغ ملی و به آلودگی هوا اعتراض کردند و اینطور که بویش می آید دوباره هم می خواهند بروند، چون هوای اینجا خیلی آلوده است و حتی کرم دندان من هم از نفس تنگی زیاد، مرده است و چند روز است که دیگر دندانم درد نمی کند.

مامانی فرشته، من شب ها کابوس می بینم که آخرسر من و مامان پری و بابا سرطان خانوادگی می گیریم و کسی نمی فهمد و می مانیم توی خانه بوی گند می گیریم. من از مردن بدم می آید و دلم نمی خواهد بمیرم و بعدش زیرخاک چال شوم. دوست دارم اگرروزی عمرم تمام شد، کم کم کوچولو شوم، قد چشم مورچه و بعد ناپدید شوم. البته حالا حالاها نه، بعد از این که عروسی کردم و نوه دار شدم، تازه دوست دارم عروسی نوه ام را هم ببینم و سر عقد، گردن بندی که شما به مادرم کادو دادید را بیندازم گردنش و بگویم این یادگار مادر بزرگم است، چونکه تا آن موقع شما دیگر زنده نیستید و در بهشت دارید برای پدر بزرگ انار دون می کنید، فقط مواظب باشید از درخت سیب چیزی نخورید چون ممکن است مجازات شوید و دوباره برگردید همین جا! من که از خودم نمی گویم بروید، از معلم مان بپرسید.

مامانی فرشته شما که در خارج هستید با دایی بروید به رییس یونیسف بگویید که ما شهرمان آلوده است و داریم از زور دودهای سمی خفه می شویم و هیچکس هم فکری برای مان نمی کند. شاید آن ها فکری برای مان بکنند.

مامانی فرشته ببخشید که توی این نامه نگرانت کردم ولی خیلی ناراحت نباش، چون من دیروز با مامان پری به خیابان رفتم و از گل فروشی دو تا کاکتوس خریدم، چون ما در کتاب علوم خواندیم گیاهان اکسیژن تولید می کنند و دی اکسید کربن را پس می گیرند و اینطوری آلودگی هوا کم می شود. از دیروز که خارتوس و خارخاری را به خانه آورده ایم احساس می کنم هوای خانه مان بهتر شده است و راحت تر از قبل نفس می کشم.

مامانی در پایان این نامه برای شما و دایی اینا روزگاری پر از قند و نبات آرزو می کنم و از دور روی ماهتان را می بوسم. خدا نگهدار

نوه کوچک شما: سام سام

FreeDigitalPhotos.net

More from بهار بانو
چرا صیغه نمی شی
بزرگسالی یک جور مرضه که مرض های دیگه ای رو در پی...
Read More