پشیمانی بعد از سکس در زنان و مردان

PicMonkey Collageبر طبق آخرین تحقیقات انجام شده، نحوه پشیمانی زنان و مردان در قبال سکس با هم فرق دارد زنان پشیمان می شوند که چرا بعد از سکس، آشنایی شان به یک رابطه جدی ختم نشده است. برعکس آنها، مردان پشیمان هستند که چرا رابطه ایجاد شده، به سکس ختم نشده است.

سال گذشته دو محقق دانشگاه کالیفرنیا Andrew Galperin & Martie Hazelton, گزارش تحقیقاتی را منتشر ساخته اند که حاصل جمع بندی سه سنجش تهیه شده از 24 هزار دواطلب بوده است. در این سنجش ها، زنان از کاری که انجام شده است پشیمان بودند ( چرا با او همبستر شدم؟) و مردان، از عملی که صورت نگرفته است پشیمان بودند ( چرا ملاقات ما به رختخواب ختم نشده است؟)

سه سرزنش و افسوس اصلی زنان این بود که چرا باکره گی ام توسط یک مرد نامناسب از دست رفت؟ چرا خیانت صورت گرفت و اینکه چرا آشنایی ام با یک مرد، سریع به سکس ختم شد؟

سه گلایه بزرگ مردان این بود که چرا اینقدر خجالتی بودم و نتوانستم تمایل جنسی ام را به او ابراز کنم؟ در جوانی، شیطنت جنسی ام به اندازه کافی نبود و در دوران مجردی، به اندازه کافی ماجراجوی سکسی نبودم.

در گزارش آمده است که بر عکس شایعات و باور عمومی، زنان از اینکه با مردهای غیر جذاب دیده شوند و یا رابطه داشته باشند خود را در آینده سرزنش خواهند کرد. در صورتی که بر عکس لقبی که به مردان داده شده و آنها را اسیر و مجذوب ِ زنان زیبا معرفی می کند، مردان احساس پشیمانی بخصوصی در این زمینه نداشته اند و از داشتن رابطه با زنان غیر جذاب پشیمان نبودند.

نویسندگان گزارش تحقیقاتی سعی کرده اند در جمعبندی خویش از تئوری تکاملی داروین برای توجیه و تفسیر سنجش ها استفاده کنند. بر اساس نظریه تکامل، نشانه ها و رفتارهای جنسی زنان با مردان فرق می کند چون فیزیک جنسی شان فرق می کند.

در انسانها و همه پستانداران، زنان باید وقت، انرژی و ریسک بیشتری را برای صیانت ذات و تکرار نسل پذیرا باشند. تخمک های محدودی دارند. در روزهای محدود ماه و فقط یک بار شانس ریسک کردن دارند.

برای مردان، انتقال ژنتیک خود از طریق رابطه جنسی با کمترین هزینه ( و گاهاً در مواقع خطر و تهدید) حتی در 20 ثانیه نیز می تواند عملی شود. برای همین، رابطه های جنسی بدون تعهد، برای شان مقرون به صرفه تر بود و شانس بچه داشتن شان را می توانست با کمترین هزینه بیشتر کنند.

یافته های دو محقق فقط بر اساس تاریخ تحولِ بسیار طولانی نسل بشر است و بی شک تفاوتهای غریزی در برخورد با واقعیت های هر دوره و زمانه ایی را مد نظر قرار می دهند. در دوره و زمانه ما آمیزش جنسی و روابط  زوج ها برای تولید مثل نیست. در ضمن بشر به مدد توسعه تمدنی خود، از دستورات بیولوژیک خود بسیار فاصله گرفته است. با این وجود خوب است بدانیم سیم کشی اولیه احساسات و عواطف جنسی ما بر اساس چه ضرورت هایی بوده است.

 

If Only… Gender Differences in Sexual Regret

http://www.psychologytoday.com/collections/201306/top-25-list-june-2013-0/7-if-only-gender-differences-in-sexual-regret

Andrew Galperin & Martie Hazelton,

More from ترجمه ونداد زمانی
سور خوانا، اولین راهبه‌ی فمینسیت
در اواسط قرن 17 میلادی، «سور خوانا» یک نجیب‌زاده‌ی اسپانیایی ساکن مکزیک،...
Read More