تفاوت پشیمانی بعد از سکس بین زنان و مردان

بر طبق آخرین تحقیقات انجام شده، نحوه پشیمانی زنان و مردان در قبال سکس با هم فرق دارد زنان پشیمان می شوند که چرا بعد از سکس، آشنایی شان به یک رابطه جدی ختم نشده است. برعکس آنها، مردان پشیمان هستند که چرا رابطه ایجاد شده، به سکس بیشتر ختم نشده است.

زنان از اینکه با مردهای غیر جذاب دیده شوند و یا رابطه داشته باشند خود را در آینده سرزنش خواهند کرد. در صورتی که مردان احساس پشیمانی بخصوصی در این زمینه نداشته اند و از داشتن رابطه با زنان غیر جذاب پشیمان نبودند.

زنان به طور طبیعی باید وقت، انرژی و ریسک بیشتری برای باروری و تکرار نسل تقبل می کردند. زنان تخمک های محدودی دارند. در روزهای محدود از هر ماه ممکن است باردار شوند و کلا سالی فقط یک بار شانس تولیدمثل دارند. برای همین دلایل است که ناگزیرند برای انتخاب شریک جنسی سختگیر باشند. .

برای مردان از همان دوران باستانی، تولیدمثل گاهاً در مواقع خطر و تهدید، حتی در ۲۰ ثانیه نیز می توانست عملی شود. ضمن آنکه شانس بچه داشتن شان در ۳۶۵ روز سال هم ممکن بود.

در دوران معاصر چون اغلب آمیزش جنسی بشر و روابط زوج ها برای تولید مثل نیست مردان و زنان دلیل محکمی ندارند که از دستورات غریزی بدن خود پیروی کنند.

ولی سنجش تهیه شده از ۲۴ هزار دواطلب نشان داد که برای زنان همچنان بیش از هر چیز ملاک پشیمانی شان این است که چرا سریع به سکس با یک مرد تن داده اند. به هبارتی همچنان سعی می کنند باید در انتخاب مرد سختگیر باشند.

مردان دنیای معاصر نیز همچنان مثل اجداد اولیه فقط دوست دارند هر چه بیشتر سکس داشته باشند و وقتی پشیمان هستند که ملاقات شان با یک زن به رختخواب ختم نشده است.

 

If Only… Gender Differences in Sexual Regret

 image source

https://www.glamour.com/

More from ترجمه ونداد زمانی
مرد بدشانس و آندره ژید
الکساندر سولژنیتسن مجموعه‌ای را تحت عنوان «زمزمه‌های از گولاک» در سال ١٩٣٧...
Read More