کاریکاتور امروز


mikhail-zlatkovsky-4

تاثیر Mikhail Zlatkovsky در صحنه کاریکاتور سیاسی جهان انکار ناپذیر است. بخش بزرگی از کاریکاتوریست های ایرانی نیز از کارهای چهل سال گذشته او الهام می گیرند. این کارتونیست روسیه تنها هنرمند روس بود که برای اولین بار جرئت کرد کاریکاتوری از پوتین ترسیم کند. او می گوید همان روز از کرملین به دفتر نشریه ایی که کار می کردم زنگ زدند و گفتند که دیگر تکرار نشود.

mikhail-zlatkovsky-5

mikhail-zlatkovsky-6

mikhail-zlatkovsky-12

mikhail-zlatkovsky-ken-sprague-winner

Mikhail Zlatkovsky که لیست بلند بالائی از جوایز بین المللی را در کارنامه خود دارد میگوید:« این روزها سانسوری در کار ما نیست! فقط اگر خطا کنیم بلافاصله از راه های جدید نظیر اداره آتش نشانی یا آب و برق و یا مالیات سر و کله بازرسان پیدا می شود و کاری می کنند که از کرده خود پشیمان شویم»

 

http://www.zlatkovsky.ru/news/

Written By
More from Saeed
خطاهای مهمی که هوش عاطفی، مرتکب نمی شود
همه ما در دوره های مشخصی از زندگی، ناچار می شویم عملا...
Read More