چهچهه در مسجد شاه اصفهان

ساختمان های مذهبی و معمولا قدیمی طوری طراحی شده اند که صدای پرستش و نیایش انسانی به زیباترین شکل در آن شنیده شود. فضای معماری مسجد شاه در ترکیب با کاشیکاریها و سایر ترفندهای زیبایی شناسانه، میل به خواندن آواز را در مسافر و  زیارت کننده این بنای تاریخی پرورانده است.  دوست تان دارم – مهرانگیز پاشا

mosquee-shah-abbas_mosquee-imam_masjed-e-imam_ispahan_09

More from مهرانگیز پاشا
زنان شکارچی در امریکا
بعد از سالها پیگیری و عکاسی از شکارچیان زن در ۱۵ ایالت...
Read More