کاریکاتور امروز

می گویند در طی 50 سال گذشته، اکثر کاریکاتوریست های امریکایی تحت تاثیر David Levine بودند. کارتون های سیاسی اش از رهبران سیاسی در تمامی نشریات جهان منتشر گشت. امضای کارهای او کشیدن سر بزرگ و سایه شطرنجی است که البته به تبعیت از André Gill فرانسوی قرن نوزده و John Tenniel انگلیسی بوده است اما شیوه بی پرده و بی پروای او زبانزد خاص و عام است. از او نزدیک به 4 هزار کاریکاتور از صورت  شخصیت های معروف جهان در معروفترین روزنامه امریکا ( ویژه نامه کتاب در نیویورک تایمز) وجود دارد.

pape-lr

enhanced-buzz-wide-20005-1367511026-5-248x300

 

 

 

 

 

Written By
More from Saeed
کاریکاتورهای روز پدر
کاریکاتوریست روزنامه دیلی تلگراف Matt به مناسبت روز پدر چند اثر خلق...
Read More