عکس ها سخن می گویند – 3

گرفتن عکس هایی که در میان لحظات عادی زندگی، به یکباره غیرعادی، بامزه و خاص می شوند  فقط می تواند کار عکاسی باشد که دوربینش تبدیل به چشم سوم او شده باشد. Elliott Erwitt حدود 50 سال است که دوربین به یکی از اعضای بدنش تبدیل شده است. او به همان سرعت که با دیدن یک اتفاق، احساس ویژه ای وجودش را در بر می گیرد با همان سرعت قادر است عکسی بگیرد که تلفیقی از احساس و اتفاق را بلافاصله ثبت کرده است.

New York City, 1989 Fashion shoot

New York City, 1976 Arnold Schwarzenegger, "Articulate Muscle: T

PAR116812

NYC16376

Częstochowa, Poland 1964

 

Written By
More from Saeed

کاریکاتور امروز

تاثیر Mikhail Zlatkovsky در صحنه کاریکاتور سیاسی جهان انکار ناپذیر است. بخش...
بیشتر بخوان