احساس خوشبختی کاذب


بر طبق یکی از سنجش های طولانی مدت که ۱۵هزار نفر در آن شرکت داشتند محققین به این نتیجه رسیدند که احساس خوشایندی که افراد از داشتن مثلا سکس بیشتر یا پول بیشتر دارند ربطی به داشتن سکس و ثروت ندارد.

آدمها از طریق احساس برتری نسبت به موقعیت خودشان با میانگین ثروت و سکس بقیه افراد جامعه، احساس خوشبختی می کنند.

به عبارتی دیگر، درجه شادی و خوشبختی افراد پولدار بر اساس قدرت خرید، امنیت و آسایشی که از داشتن پول دارند محاسبه نمی شود. آدم های پولدار خوشحال تر هستند چون از میانگین افراد پیرامون خود، بیشتر پول دارند.

با همین مقیاس، وقتی نوبت به سکس  می رسد آدمها اگر بدانند از میانگین افراد جامعه ایی که می شناسند  بیشتر سکس داشته اند خود را شادتر و خوشبخت تر حس می کنند..

بنا بر این، احساس خوشبختی ها می تواند واقعی نباشد بخصوص وقتی که مبنا، بدبخت تر بودن دیگران باشد.

 

 

People Happier When They Get More Sex Than Their Friends

http://pennstatehershey.adam.com/content.aspx?productId=35&gid=62145

FreeDigitalPhotos.net

xsentrixmedia.com

More from ترجمه‌ی محمد رادفر
موشِ انسانی در آزمایشگاه ها
این اواخر برای دانشمندان مبرهن شده است که موش نزدیک به 95...
Read More