نظریه متفاوتی در باره افسردگی

دکتر جاناتان روتنبرگ نویسنده کتاب « شیوع افسردگی در دنیای جدید» معتقد است بدن حیوانات طوری تنظیم شده است که حس ناامیدی را نپذیرد. برای مثال یک خرس اگر در شکار ماهی در رودخانه موفق نباشد به ماهی های مرده یا کوچکتر و یا میوه ها برای رفع گرسنگی بسنده می کند.

انسانها از یک نظر با بقیه حیوانات فرق دارند. انسانها این قدرت را دارند که از هدف و سطح آرزوهای خود پایین نیایند. از نظر او انسان افسرده بعد از روبرو شدن با سدهای بزرگ برای رسیدن به هدف، به جای آنکه دست از آنها بکشد بر دستیابی به آن اصرار می ورزد و چون این وضعیت نمی تواند برای مدتی ادامه داشته باشد بدنش چاره دیگری ندارد جز آنکه سیستم انگیزه، انرژی و تمایل فرد را کاملا خاموش سازد. از این به بعد است که افسردگی رخنه می کند.

مثال های زیادی را در زندگی می توان جستجو کرد. دونده حرفه ایی که همه زندگی اش را در این رشته گذرانده است بعد از جراحت قادر به ادامه رقابت نیست ولی چون نمی تواند از  هدف اصلی زندگی اش دست بکشد  به جای تغییر برنامه زندگی، دستور خاموش شدن انگیزه ها و میل زندگی را برای خود صادر می کند.

فردی که رابطه زناشویی اش به یکباره دچار اختلال شده است یا همسرش را به هر دلیلی از دست داده است چون نمی خواهد موقعیت جدید و هدف جدید زندگی را بپذیرد به یکباره دست از همه انگیزه ها و تمایلات زندگی بر می دارد.

از این منظر، بعضی از افراد افسرده با تمام وجود خواهان حل مشکلات مربوط به رسیدن به هدف هستند ولی چون نمی خواهند بپذیرند که رسیدن به هدف ممکن نیست فرمان قطع تمام انگیزه های زندگی را برای خود صادر می کنند.

به نظر دکتر روتنبرگ این پدیده در عصر ما شیوع بیشتری دارد چون امکان تسلیم و در رختخواب ماندن برای جمعیت بیشتری از مردم امکان پذیرتر شده است. انسان افسرده ایی که دست از همه چیز می کشد و انفعال کامل اختیار می کند بر عکس  جانوران دنیای طبیعی همچنان شانس زنده ماندن برایش زیاد است.

دکتر روتنبرگ این نتیجه گیری را بسیار اساسی می داند چون اگر از این زاویه با افراد افسرده برخورد شود کافی است در دوران مشاوره به افراد افسرده این تشخیص منتقل شود که برای بیرون آمدن از وضعیت شان، ناگزیر هستند دست از اهداف غیر عملی بردارند و انگیزه ها و احساسات و میل به زندگی را با اهداف جدید ایجاد کنند.

Why Do Depressed People Lie in Bed? Jonathan Rottenberg

http://www.psychologytoday.com/blog/charting-the-depths/201106/why-do-depressed-people-lie-in-bed

image source

Huffington Post

More from ترجمه‌ی محمد رادفر
چرا مردان از وابستگی عاطفی می‌ترسند
این جمله حتماً برای خیلی از مردها آشناست: «من؟ من خوبم. همه...
Read More