پشت صحنه زندگی پهلوانان ژاپن

Rishiki (wrestlers) wash themselves with a hose outside Musashigawa-beya.

در افسانه های ژاپنی با قدمت ۲۵۰۰ ساله، آمده است که نبرد بین دو خدا با نام های  تاکمی کازوچی و تاکمی کاتا بر سر فرمانروایی یک جزیره بزرگ آغاز شد. پیروزی یکی از خدایان همزمان، منجر به تولد کشور ژاپن و سنت پهلوانی سومو بوده است. از این منظر، افسانه فوق می تواند کمابیش شبیه تولد آرش کمانگیر و سرحدات جدید ایران باشد.

عکاس ایتالیایی «پائولو پاتریزی» که کار حرفه ایی اش را در لندن شروع کرده است مضمون اصلی خیلی از آثارش تقابل سنت و مدرنیته است. پروژه « غول های لطیف» نیز همان لحن همیشگی آثارش را حفظ کرده است.

A rishiki (wrestler) drinks outside Musashigawa-beya.
هر سال ۶ مسابقه بزرگ سومو در کشور برگزار می شود که تقریبا توجه همه ژاپن را معطوف خود می سازد. تعلیم و زندگی در زورخانه های سنتی ژاپن و شیوه زندگی کاهنانه پهلوانان، این حس طبیعی را ایجاد می کند که آنها در معبدگاه زندگی می کنند.

s7
Tagonishiki riding his bicycle in the Kinshicho area on a Sunday afternoon.

s5

آنها ۶ روز هفته از صبح زود به تمرین و تعلیم کشتی سومو می پردازند. رقابت، زورگویی و گردن کلفتی، بخشی از مرام های آموزشی این پهلوانان است. حرفه ایی بودن پهلوانان و پول زیادی که در این ورزش ملی وجود دارد باعث شده است تا استفاده از داروهای غیرقانونی و قمار به درون این سنت پهلوانی نفوذ کند.

Chef Tagonishiki prepares lunch at Takasago beya.

s2

شایعات، اتفاقات و حتی دستگیری هایی که مربوط به حضور و تسلط باندهای مافیایی ژاپن بر این ورزش باستانی است از محبوبیت کشتی سومو کاسته است.

http://www.paolopatrizi.com/

More from سعید داورپناه
من از نسل سیلی خورده ها هستم
آقای ستوده شاید حدودا چهل ساله بود ولی از نظر من که...
Read More