پشت صحنه زندگی پهلوانان ژاپن

در افسانه های ژاپنی با قدمت 2500 ساله، آمده است که نبرد بین دو خدا با نام های  Takemikazuchi و Takeminakata بر سر فرمانروایی یک جزیره بزرگ آغاز شد. پیروزی یکی از خدایان همزمان، منجر به تولد کشور ژاپن و سنت پهلوانی سومو بوده است. از این منظر، افسانه فوق می تواند کمابیش شبیه تولد آرش کمانگیر و سرحدات جدید ایران باشد.

عکاس ایتالیایی Paolo Patrizi که کار حرفه ایی اش را در لندن شروع کرده است از 8 سال پیش با مستقر شدن در ژاپن، توانست به عنوان عکاس  پروژه های مستند، کارهای مختلفی را در سراسر جهان تهیه ببیند. مضمون اصلی خیلی از آثارش تقابل سنت و مدرنیته است. پروژه « غول های لطیف» نیز همان لحن همیشگی آثارش را حفظ کرده است.

Rishiki (wrestlers) wash themselves with a hose outside Musashigawa-beya. A rishiki (wrestler) drinks outside Musashigawa-beya.هر سال 6 مسابقه بزرگ سومو در کشور برگزار می شود که تقریبا توجه همه ژاپن را معطوف خود می سازد. تعلیم و زندگی در زورخانه های سنتی ژاپن و شیوه زندگی کاهنانه پهلوانان، این حس طبیعی را ایجاد می کند که آنها در معبدگاه زندگی می کنند.

s7 Tagonishiki riding his bicycle in the Kinshicho area on a Sunday afternoon. s5آنها 6 روز هفته از صبح زود به تمرین و تعلیم کشتی سومو می پردازند. رقابت، زورگویی و گردن کلفتی، بخشی از مرام های آموزشی این پهلوانان است. حرفه ایی بودن پهلوانان و پول زیادی که در این ورزش ملی وجود دارد باعث شده است تا استفاده از داروهای غیرقانونی و قمار به درون این سنت پهلوانی نفوذ کند.

Chef Tagonishiki prepares lunch at Takasago beya. s2شایعات، اتفاقات و حتی دستگیری هایی که مربوط به حضور و تسلط باندهای مافیایی ژاپن بر این ورزش باستانی است از محبوبیت کشتی سومو کاسته است. این اواخر سومو کاران مغولستان و هائیتی توانستند چندین رتبه پهلوانی را از چنگ کشتی گیران ژاپنی بیرون بیاورند.

http://www.paolopatrizi.com/

More from سعید داورپناه

تکنیک های دفاع از خود برای مردان و زنان

به گفته یک سایت که ویژه آموزش های دفاع از خود و...
بیشتر بخوان