چند فرقه مذهبی با مزه

kopimism-marriage

کلیسای مارودونا: علاقه بیش از حد ارژانتینی ها به مارادونا کار دستشان داده است و جمعیتی نیز گرد هم آمدند و او را به حد یک مسیحا رساندند. در کلیسای مارادونا هم شعائر مذهبی ایجاد می شود و هم زوج های جوان به عقد همیگر در می آیند..

کپی گرایی، فرقه ایی است که معتقد است تبادل اطلاعات و برنامه ها ی موجود در اینرنت باید در دسترس هم باشد. فیلم و کتاب و بازی های کامپیوتری نیز شامل درخواست آنها می گردد. این دین در کشور بلژیک به رسمیت شناخته شده است.ها به صلح جهانی، دمکراسی و آزادی جنسی اعتقاد دارند

طرفداران فرقه مذهب رائیلیان معتقدند که آدم های فضایی حیات را به کره زمین آوردند. پیغمبر شان «کلود ووریلهون» می گوید آخرین آدم فضایی که با زمین تماس گرفت «اِلوهیم» نام داشت. رائیلیان معتقدند خدایان و پیغمبران، نماینده های قبلی آدم های فضایی بودند. آنها به صلح جهانی، دمکراسی و آزادی جنسی اعتقاد دارند

maradona-wedding

The Iglesia Maradoniana (English: Church of Maradona; literally Maradonian Church

 Raëlism, or the Raëlian Movement, is a UFO religion that was founded in 1974 by Claude Vorilhon,

The followers of the religion are called Kopimists from copy me. A “Kopimist” or “Kopimist intellectual”

 

 

 

More from سعید داورپناه
ماشین های سرکش کمتر خریدار دارند
در فیلم «تلما و لوئیس» وقتی که به کمک هالیوود٬ ماشین فورد...
Read More