عکاس خیابان های عجیب

 پال مک دونا از مبتکرین عکس های « شکار لحظه در اماکن عمومی» بوده است. او می گوید: « در اواخر دهه 60 وقتی من شروع کردم به عکاسی از خیابانها، هنوز مردم به این اندازه نسبت به دوربین بدبین نشده بودند. تقصیر هم ندارند، این روزها، گروه های تبلیغات کالاها، سیاست مدارها و آدم های با انواع انگیزه های غیرعادی، با دوربین هایی که هر روز مجهزتر و ارزانتر می شود در خیابانها می گردند.»

be-in 13 be-in 10be-in-7این عکاس امریکایی، که حدود 30 سال کارهایش، آن هم پس از یک توجه ناگهانی، فراموش شده بود دوباره از طریق کشف مدیران یک گالری معروف، وارد محافل هنری و رسانه های معتبر امریکا و اروپا شده است.

be-in-5 be-in6عکاس امریکایی می گوید :« از خیابان های مملو از آدم های عجیب عکس گرفتن، زیاد هنر نمی خواهد اما ضبط و شکار یک لحظه خاص، که همزمان چندین لایه داشته باشد احتیاج به یک نوع صبوری و دقت خاص دارد»

 be-in-12 be-in9به عنوان نمونه در عکس شماره 1 گالری آثار او می توان به نور لامپ مهتابی و هاله نوری که بر بالای سر راهب بودایی ایجاد کرده است اشاره کرد. در عکس شماره 3 این گالری هم با کمی جستجو می توان متوجه نوزادی  شد که بر روی زمین با روزنامه پیچیده شده است.

 

http://sashawolf.com/artists/paul-mcdonough/selected-works/

More from مهرانگیز پاشا
گوگوش هنوز کشف حجاب نکرد
گوگوش… از هر نظر خارق العاده است. اسمش، کودکی اش، خانواده اش،...
Read More