هلی کوپترهای شعبده باز

هلی کوپترهای چهار ملخه در لابراتوار در حال نشان دادن قابلیت های دقیق مانور هستند. ظرافت کارشان انقدر هست که دو هلی کوپتر می توانند اجسامی را به سوی همدیگر پرت کنند و بگیرند.هلی کوپتر

More from مرد روز
عکاسی از مردان جذاب و گربه‌های‌شان
عکاس ایتالیایی مد و تبلیغات Michelangelo Cecilia برایش عادی بود از مدل...
Read More