هلی کوپترهای شعبده باز

هلی کوپترهای چهار ملخه در لابراتوار در حال نشان دادن قابلیت های دقیق مانور هستند. ظرافت کارشان انقدر هست که دو هلی کوپتر می توانند اجسامی را به سوی همدیگر پرت کنند و بگیرند.هلی کوپتر

More from مرد روز

فضانوردان آپولو در پنجاهمین سالگرد سفر به ماه

[caption id="attachment_86781" align="aligncenter" width="1024"] Walter Cunningham (Apollo 7), Rusty Schweickart (Apollo 9),...
بیشتر بخوان