هلی کوپترهای شعبده باز

هلی کوپترهای چهار ملخه در لابراتوار در حال نشان دادن قابلیت های دقیق مانور هستند. ظرافت کارشان انقدر هست که دو هلی کوپتر می توانند اجسامی را به سوی همدیگر پرت کنند و بگیرند.هلی کوپتر

More from مرد روز

ذات فرهنگی انسان

مارک پیگل، زیست‌شناس معروف انگلیسی در کتابش «ذات فرهنگی» می‌گوید: ما تنها...
بیشتر بخوان