هلی کوپترهای شعبده باز

هلی کوپترهای چهار ملخه در لابراتوار در حال نشان دادن قابلیت های دقیق مانور هستند. ظرافت کارشان انقدر هست که دو هلی کوپتر می توانند اجسامی را به سوی همدیگر پرت کنند و بگیرند.هلی کوپتر

More from مرد روز

کاریکاتور روز – ضربه پشت 18 قدم

  http://www.bestcartoons.net/Car/Moscow-Russia/Moscow-2014/i-hv9Qg5m/A
بیشتر بخوان