زنان و شانس باروری برای همیشه

ID-10068636

دانش پزشکی تاکنون بر این باور بود که زنان با تعداد معدودی تخمک به دنیا می آیند. این واقعیت محدودکننده طبیعی، تلخ تر می شود وقتی که بعضی از زنها به دلائلی، تخمک های سالم و بارور شونده نداشته باشند.حالا تصور کنید چه اتفاق شگرفی خواهد افتاد اگر به همان حالت که مردان به طور مداوم قادر به تولید اسپرم هستند، زنان بتوانند همیشه قادر به تولید تخمک باشند. در یک آزمایش علمی، محققین موفق به شناسایی سلول بنیادی خاصی در تخمدان آدم بزرگسال شده اند که می تواند تبدیل به تخمک گردد

گروه تحقیقاتی فوق در سال 2004، سلول بنیادی مشابه را در موش آزمایشگاهی شناسایی و تبدیل به تخمک کرده بودند. آنها متوجه شدند که نوعی از سلول بنیادی در تخمدان موش به نام oogonial، دارای پروتئینی است به نام DDX4 که نه تنها می تواند تبدیل به تخمک گردد بلکه در ترکیب با اسپرم موش می تواند بارور هم بشود.

گروه علمی مورد نظر، در ادامه تحقیقات خود توانستند آزمایش فوق را بر روی یک زن نیز با موفقیت عملی سازند. آنها در قدم اول به شناسایی و جداسازی سلول بنیادی oogonial و پروتئین مخصوص در تخمدان زن مورد آزمایش نائل آمند. در مرحله بعدی، گروه تحقیقاتی، موفق به ایجاد تخمک از پروتئین DDX4 که از درون سلول بنیادی oogonial زن مزبور تهیه شده بود گردید.

محققین در قدم سوم، بخشی از تخمدان زن را به یک موش (جهت ایجاد یک محوطه طبیعی برای رشد تخمک) پپوند زدند. در مرحله چهارم، سلول بنیادی oogonial زن را در ظرف مخصوص، در لابراتوار ایجاد کردند. در مرحله نهایی، توانستند تخمک تازه تولید شده زن را به تکه کوچکی از تخمدان خود او که به موش پیوند زده شده بود بچسبانند. با این روش، تیم تحقیقاتی موفق به تولید تخمک از سلول بنیادی زن، برای خودش شدند.

تحقیقات تیم مزبور به دلیل محدودیت ِ آزمایش های مربوط به سلول های بنیادی، پا را از این مرحله فراتر نگذاشته است ولی اولین و مهمترین دستاورد قابل پیشبینی این است که زنان می توانند برای همیشه امکان بارور شدن را داشته باشند.

Eggs for Life

http://www.medicaldiscoverynews.com/shows/305-eggs.html

http://www2.technologyreview.com/article/427672/egg-stem-cells/

 FreeDigitalPhotos.net

..

More from ترجمه‌ی محمد رادفر
دو نظریه در باره پایان جهان
در تمامی فرهنگ های سیاره زمین، همیشه « آخر زمان» پیشبینی شده...
Read More