زنان جوان غربی، نمی دانند از عشق چه می خواهند؟

HARDTOGET

خانم دکتر لسلی بل در کتابش «Hard to Get» مدعی شده است  شاید در وهله اول به نظر می رسد زنان جوان به خاطر انصراف از ازدواج و مادر شدن، احساس آزادی و راحتی می کنند ولی وقتی با دقت بیشتر به زندگی شان نگریسته شود می توان متوجه شد که به دلیل نداشتن مسیر مشخص در زندگی، دچار سردرگمی هستند. این در حالی است که زنان زیر ۳۰ سال، آزادترین و تحصیلکرده ترین نسل زنانی هستند که بر روی زمین قدم گذاشته اند.

  نسل زنان جوان در باره عشق، رفتار جنسی و رابطه با مردان، مردد و مسئله دار هستند. او معتقد است زنان جوان حفاظ سختی به دور خود کشیده اند. آنها از طرفی دل شان می خواهد به لحاظ روابط جنسی آزاد باشند و از طرف دیگر نمی خواهند شخصیت شان جریحه دار شود.

در سال‌های اول قرن ۲۱، زنان جوان بیست و چند ساله تشویق می شدند تا بی خیال و بلندپرواز، ازدواج را زیاد جدی نگیرند. ولی در همان حین، اشاراتی به این مضمون مطرح می‌شد که کم کم باید به فکر اردواج باشند و خود را آماده کنند تا قبل از ۴۰ سالگی شان، بچه دار شوند.

در ادامه این تناقضات، کتاب ها و دستورالعمل‌های دیگری مبنی بر اینکه دست از کار بیرون از خانه بکشید و به دنیای عشق و عاشقی سنتی، خانه داری و آشپزخانه برگردید نیز به گوش می رسید. کتاب پرفروش « Marry Him» به زنان توصیه می کند که در اولین فرصت، هر مردی که به چنگ تان آمد را برای ازدواج تور بزنید.

یکی می‌گوید به احساسات عاشقانه و جنسی خود میدان بدهید و دیگری آنها را از شیطنت های جنسی برحذر می دارد. پروفسور روانشناسی کودکان، دکتر استیو بیدولف در همین رابطه می‌گوید « من همیشه فکر می کردم پسرها مشکل دارند ولی این اواخر نگران دخترها هستم چون به نظر می رسند آنها نمی دانند کی هستند و چه می خواهند؟»

دکنر بل برای گرداوری تحقیقات کتابش درباره گنگی و نامعلوم بودن سمت و سوی رفتارها و ارزشها، چندین ماه متوالی در سه نوبت، با ۲۰ زن جوان مصاحبه کرده است و نتیجه گزارش وی نشان می داد زنان جوان چون نمی دانند چه توقعی ازعشق یا سکس داشته باشند در رابطه شان با مردها موفق نیستند.

Amelia hill, Girl power generation confused about love, says psychotherapist

http://www.guardian.co.uk/lifeandstyle/2013/jan/04/girl-power-generation-confused-says-feminist

Unhooked

A Return to Modesty

 The Good Girl Revolution

Dr Leslie Bell, a psychotherapist who specialises in treating young women. She is the author of Hard to Get,

 

More from سعید داورپناه
اسرار ساده نقاشی سورئالیسم
جنگ جهانی اول شوک بزرگی برای هنرمندان غربی بود چون به انقلاب...
Read More