یک تعریف صریح از افسردگی

پروفسور روانشناسی یکی از دانشگاه های امریکا Gregg Henriques درحین آموزش و همکاری با افراد متخصصی که در مراکر آموزشی و درمانی به مسئله افسردگی می پردازند متوجه شده است که عملا تعریف مشخصی در باره افسردگی وجود ندارد. واقعیتی که مدت ها است به یک باور عمومی نیز تبدیل شده است. او در این نوشته سعی می کند با بازگشت به پایه های بنیانی رفتار یک موجود زنده٬ تعریفی صریح و مشخص از افسردگی ارائه دهد.

Paul H. Landacre 1937
Paul H. Landacre 1937

دکتر Henriques معتقد است « افسردگی موقعیتی است که در آن، قابلیت روانی یک انسان از کار می افتد» به نظر او از کار افتادن سیستم عصبی افراد افسرده را می توان در دو رفتار اصلی طبقه بندی کرد.

انسان افسرده از یک طرف کوله پشتی بزرگی از شرم و گناه، خشم و ناامیدی و درماندگی و غم بر دوش دارد و از طرف دیگر کوله بار مثبت رشد و میل بقا را بر زمین گذاشته است.

او بعد از تاکید بر سیستم رفتاری معکوس در انسان افسرده، سعی می کند آن را با قالب رفتار سیستم عصبی موجود زنده مقایسه کند. او می خواهد یک موجود زنده را تصور کنید که رفتار خودش و طبیعتا رفتاری که سیستم عصبی اش از خود بروز می دهد را به شکل یک نوع سرمایه گذاری ببینید.

یک موجود زنده برای تضمین بقای خود باید انرژی بگذارد تا چیزی که برایش خوب است و چیزهایی که زنده ماندن و ادامه حیاتش را تضمین می کند نظیر غذا و جفت و امنیت و سلامت را فراهم کند. از طرف دیگر موجود زنده با همان ضرورت و تقدم باید از چیزهایی که حیات او را تهدید می کند دوری گزیند.

با این برداشت بنیانی از واکنش موجودات زنده، متوجه می شویم که سیستم سرمایه گذاری و صرف انرژیِ ساختمان عصبی انسان افسرده بر عکس حیات و ضرورت هایش عمل می کند. انسان افسرده به جای تمایل به چیزهای خوب و مثبت از آنها می گریزد و به جای فرار از بدی ها٬ خطرات و منفی ها مجذوبش می سازد.

اگر دوباره سئوال اساسی را مطرح کنیم که افسردگی چیست می توان با این توضیحات به همان تعریف ساده و صریح رسید که « افسردگی موقعیتی است که در آن توانایی سیستم عصبی یک انسان از کار می افتد». تعریفی که می تواند در تمام زمینه ها از مداوا و مشاوره تا مقاومت اگاهانه انسان افسرده در برابر سیستم عصبی اش که در حال خاموش شدن به کار گرفته شود.

یادمان نرود که  سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است: « افسردگی رتبه اول در درمانده سازی انسان ها را نصیب خود کرده است. بیماری که تشدیدکننده و راه انداز بسیاری از مرض های شناخته شده دیگر بشر نیز است».

 

A Straightforward Model of Depression – Gregg Henriques
Depression is a state of psychological shutdown.

 http://www.psychologytoday.com/blog/theory-knowledge/201412/straightforward-model-depression

More from سعید داورپناه
فیلمِ پدر علیل و دختر 6 ساله اش
اولین فیلم سینمایی کارگردان جوان امریکایی بن ذیتلین بر سر زبان‌هاست. «...
Read More