زن عکاس و پروژه قدم زدن لخت در نیویورک

7

Erica Simone به اعتقاد خودش هنرمندی است که می خواهد همه چیز را به چالش بکشد. او می گوید به این دلیل، رغبت و شهامتِ ساختن پروژه عکاسی « لخت در نیویورک» را در ذهن خود پروراند چون می خواست از افکار  و سئوالاتی که مدتهاست درگیر آنها  بود خلاصی یابد.

 او می دانست که  صنعت مد و لباس، بشر را کاملا اسیر و عبید خود ساخته است. او  که بزرگ شده فرانسه و مقیم نیویورک است شاهد آن بود که چقدر مردم به تصویری که از خود با لباس می سازند بها می دهند. او در ضمن کنجکاو بود بداند چرا و از چه وقتی لخت بودن که امری طبیعی است، غیرعادی و بعد غیر قانونی اعلام شده است.

4

9

8

6

5

2

1

http://ericasimonephoto.com/bio.html

http://www.ericasimone.com/nueyork-about.php

More from مرد روز
ژست مردانه
در طول تاریخ تمدن، خواسته یا ناخواسته، توقعات زیادی برای مردان در...
Read More