سرگرمی که همه جهان، اکنون می‌بیند

این مجموعه طنز و موسیقی که به همه مسائل و افراد معروف جهان از بروس‌‌لی تا بتهوون می پردازد به سرعت برق در حال گسترش در شبکه جهانی مجازی است. دی‌جی شدن پسر یک آیت الله به همان اندازه می تواند خبرش به هر جا درز کند که اخرین ترانه یک گروه کره ای یا گیتارنوازی یک زن دوره گرد کولی … البته هنوز موسساتی هستند که به خاطر امکانات و ارائه حرفه ای تر، قدرت نفوذ و اشاعه بیشتر دارند ولی همه ما می توانیم در یوتیوب نمونه های ساده ای از اعمال ساده بشری بیابیم که به اتفاقی آشنا برای جهان تبدیل شده است.

دوست تان دارم- مهرانگیز پاشا

 

 

More from مهرانگیز پاشا
طلسمِ آلت مردانه
 در این میان می توان بر روی رشد اقتصاد بازار سیاه، افزایش...
Read More