اصلاح ساده ابرو

نظافت ظاهری در درجه اول احترام به خودمان است چون به ساده ترین شکل می توانیم تا حدودی بهترین خود باشیم. در درجه دوم چون در محیط اجتماعی سرشار از تماس و دیدار وسیع هستیم می توانیم باز هم به ساده ترین شکل ممکن به زیبایی ظاهری محیط بیافزاییم.

More from مرد روز
اگر فکر می کنید جوانتر از سن تان هستید مغز سالمی دارید
بر اساس یک تحقیق جدید که توسط دانشگاه سئول منتشر شده است تناسبی...
Read More