انتخابات حکومت مذهبی

انتخابات جمهوری اسلامی مدام مضحک تر می شود چون هر بار بخشی از جامعه امیدشان را به رای دادن و انتخاب از دست می دهند. حیله و ریای حکومت فقط برای بقا است به هر قیمتی…

More from مرد روز
از میان ۷ هزار مقاله علمی روزانه – رژه تصاویر قبل از مرگ
نزدیک به  ۷ هزار مقاله علمی جدید، هر روز در موسسات پژوهشی جهان مورد...
Read More