چرخش باطل یک پیشگویی غلط

ما هر روز با دهها مسئله، مشکل و حتی خطر روبرو می شویم. ذهن ما معمولا با اغلب آنها به خوبی روبرو می شود ولی گاهی به خاطر تعصب، ترس و ندانستن یک موضوع، مرتکب خطا هم می شود.

مغز ما البته سعی می کند در هر وضعیتی ما را در حالت تعادل نگه دارد. برای این کار گاهی ناچار است فرمان هایی بدهد که سطح آمادگی و توجه و دقت ما را زیادی بالا ببرد.

روانشناسان می گویند مغز ما مجموعه ایی از انواع تعصبات و عادتها را فراهم کرده است تا بتوانیم برای رویارویی با هر اتفاقی یک جواب به نظر آرامبخش داشته باشیم.

یکی از خطاهای مزمن و عمومی مغز ما پیشگویی دلخواه ( Self-Fulfilling Prophecy ) نام دارد. ما برای روبرو شدن با یک مسئله بسیار مهم مثل امتحان دادن یا آشنایی و قرار اولیه با یک نفر، آنقدر یک باور یا یک سرانجام را تکرار می کنیم که در طی چرخش باطل ذهن مان، زمینه های انجام پیشگویی خودمان را فراهم می کنیم.

Self-Fulfilling Prophecy In Psychology: Definition & Examples

More from مرد روز
۶ ایرانی در لابراتوار هاروارد
دکتر پردیس ثابتی استاد ژنتیک در هاروارد بعد از شنیدن تلاش ترامپ برای...
Read More