بهار و ماه خودارضایی

ماه می ( بین اردیبهشت و خرداد) تقریبا اوج شکوفایی بهار و فصل جفتگیری اکثریت موجودات زنده سیاره ما است. برای همین به عنوان ماه خودارضایی هم در نظر گرفته شده است.

خودارضایی در حد معمول یک عمل مفید برای روح و جسم است. البته هر کجای دنیا باشید یادتان باشد تبلیغات منفی موسسات مذهبی را نادیده بگیرید.

این روزها اغلب بشر به آخرین آمارها و نتایج علمی و پزشکی در باره هر رفتاری دسترسی دارند. خودارضایی گناه نیست. عمل ناشی از بازنده بودن نیست.

اکثریت زنان و مردان مجرد و متاهل، خودارضایی می کنند. خودارضایی چشم را کور نمی کند. ناتوانی جنسی نمی آورد. لیست طولانی مزیت های سلامت برای خودارضایی را می توانید خودتان جستجو کنید.

Happy Masturbation Day! Do you know these facts about self love

https://www.cbc.ca/life/wellness/happy-masturbation-day-do-you-know-these-facts-about-self-love-1.4133911