بیشتر از نصف هلندی‌ها ازدواج نمی‌کنند

هلندی ها نه تنها علاقه شان به زندگی مشترک به صورت ازدواج، مدام کاهش می یابد بلکه میانگین سن ازدواج شان هم مدام افزایش می یابد. براساس آمار چند سال اخیر، سن ازدواج مردان هلندی به ۳۹ سال و زنان به ۳۶ سالگی رسیده است.

دلایل بیشماری برای این پدیده اجتماعی وجود دارد که مختص مردم هلند نیست ولی به نظر می رسد تاثیر بیشتری برای آنها داشته است. ازدواج یک موسسه عاطفی و اقتصادی است که برای بقایش تعهد دو طرفه و گذشت می طلبد.

اما دسترسی بیشتر انسانها به تکنولوژی بزرگترین ضربه را به حس تعهد زده است. آدمها هر ساعت و هر روز در معرض آشنایی با انسانهای باب طبع خود قرار می گیرند. این تنوع گسترده معاشرت و دوستی با افراد هم سلیقه و مطبوع، باعث شده است دلبستگی و تعهد به یک نفر بسیار سخت شود.

هر انسان که به اینترنت و شبکه های اجتماعی دسترسی دارد مدام با این گوشزد روبرو می شود که چقدر شیوه های متفاوت و جدید زندگی شخصی در دوره و زمانه ما وجود دارد که بیرون از حیطه ازدواج و زندگی با یک فرد برای طولانی مدت است.

انسان های دنیای معاصر مدام در حال تغییر هستند. هویت شخصی شان تا سلیقه ها و ایده ها و حتی جهان بینی شان تحول می یابد. ازدواج به شرطی تضمین شده می ماند که یک زوج با همان حس و حال و شخصیتی که موقع آشنایی با هم داشته اند زندگی را ادامه دهند. اما همه می دانیم که این روزها این توقع غیرممکن است.

برای همین سن ازدواجها در هلند مدام افزایش می یابد و تعداد ازدواجها کاهش…. چون ازدواج تبدیل به یک ریسک بزرگ شده است و افراد لازم است در بهترین موقعیت شعوری و تجربی باشند که بپذیرند وارد چه قرارداد سخت و اگر شانس بیاورند دل انگیزی می شوند.Reasons Why Marriages Are Uncommon In The Netherlands!

Average age at marriage in the Netherlands from 1950 to 2022, by gender

More from مرد روز
کشف جد ۹۰ هزار سالهِ انسان‌سانان
تا حدود همین ۴۰۰ هزار سال پیش در منطقه بین اسیا و...
Read More