قول بده هرگز تَرکم نکنی

عکاس آرژانتینی ژاکلین زلبربرگ دنبال ثبت احساسات زیبای بشری نظیر معصومیت، جذابیت عاطفی، و جذابیت جنسی است. در پروژه « قول بده هرگز ترکم نکنی» سعی کرده است بخشی از این عواطف را به تصویر بکشد.

Jacqueline Zilberberg

More from مرد روز
خصوصیات جذابیت مردانه در ۹ کشور دنیا
یونان چون میانگین قد مردان کشور زیر ۱۷۰ سانتیمتر است قد بلند...
Read More