قول بده هرگز تَرکم نکنی

عکاس آرژانتینی ژاکلین زلبربرگ دنبال ثبت احساسات زیبای بشری نظیر معصومیت، جذابیت عاطفی، و جذابیت جنسی است. در پروژه « قول بده هرگز ترکم نکنی» سعی کرده است بخشی از این عواطف را به تصویر بکشد.

Jacqueline Zilberberg

More from مرد روز
چرا کفتار ماده، آلت مردانه دارد؟
کفتار خالدار مونث، موجود بی نظیری در طبیعت است چون نه تنها...
Read More