لاس زدن دقیقا چیست؟

آیا لاس زدن غیرمحترمانه است و به خودی خود هدفش توهین به شعور و شخصیت زنان است؟ قدیمترها که رابطه ها و آشنایی های قبل از ازدواج ممکن و مرسوم نبود، این عمل محدود می شد به نظر بازی و تعقیب و گریز نگاه های بین یک زن و مرد… رفتاری که در بسیاری از اشعار و غزلهای عاشقانه ایرانی نیز بازتاب داشته است.

کلمه متداول شده آن در زبان انگلیسی « فلرتینگ» است که مثل اصطلاح «لاس زدن» بار منفی ندارد. سوال این است که آیا لاس زدن می تواند از راه و فرمول درست صورت بگیرد؟.

فلرتینگ یا لاس زدن در عمل ترکیبی است از دو رفتار اصلی: سر به سر گذاشتن و شوخی هدفدار ( تیزینگ) و گفتگویی بازیگوشانه بین دو جنس مخالف ( پولاریتی).

به عبارتی دقیقتر لاس زدن نوعی بازیگوشی عامدانه است که قرار است موجب افزایش حس جذابیت عاطفی بین یک زن و مرد شود.

قسمت سر به سر گذاشتن طرف مقابل بهتر است حس جنسی نداشته باشد. مثل سر به سر گذاشتن و خیط کردن یک دوست برای خندیدن و لحظات شاد داشتن.

ولی قسمت دوم لاس زدن مشخصا به جنس مخالف بودن طرف مقابل بهتر است اشاره کند. یادتان نرود که دارید با یک زن حرف می زنید و شیطنت شما هدفش خندان جنس مخالف است و ایجاد حس خوب بین خودتان…

برای مثال لاس زدن بازیگوشانه یک زن می تواند اینگونه باشد که: «لباست خیلی بهت میاد. یادمه مادربزرگم هم همچه لباسی داشت».

اما سر به سر گذاشتن می تواند تبدیل به توهین شود و طرف مقابل را به حالت دفاعی بکشاند و لبخندی هم در وی ایجاد نکند وقتی که بگویید: « این لباست تو رو شبیه پیر پاتالها کرده»

مردان بهتر است اصل دوم لاس زدن یعنی ایجاد حس رغبت جنسی را در نظر بگیرند. وقتی از او تعریف می کنید گفتن اینکه لباست خیلی بهت میاد کافی نیست. بهتر است از این تعریف معمولی که ممکن است به دوست تان یا هر فرد دیگری بگویید فاصله بگیرید. موقع لاس زدن به تعریف تان یک حس اضافه توام با انرژی جنسی بدهید وقتی که بگویید: لباست خیلی بهت میاد. معلومه میدونی که چقدر زیبایی»


image source
https://liveboldandbloom.com/

More from مرد روز
چگونه سلمانی خودتان باشید
موی پریشان سر و ریش بلند و صورت آشفته، جزو تاثیرات قابل...
Read More