میانگین طول عمر بشر ۶ سال افزایش یافت

بررسی های بین المللی در باره افزایش طول عمر بشر در ۱۹۰ کشور جهان به دو تغییر اساسی اشاره می کند ۱- میانگین عمر بشر حدود ۶ سال افزایش یافته است. ۲- در طی ۳۰ سال گذشته فاصله طول عمر زنان و مردان کمتر شده است.

بررسی ها نشان می دهد میانگین عمر زنان از ۷۷.۱۱ به ۸۳.۳۷ سال رسیده است. مردان نیز از سال ۱۹۹۰ تا کنون میانگین عمرشان از ۷۲.۲۳ به ۷۸.۳۷ سال رسیده است.

نکته جالب، جهشی است که در افزایش میانگین طول عمر مردم افریقا مشاهده شده است. مهمترین دلیل برای این افزایش، بهبود بهداشت عمومی و کنترل بیماری های مرگبار نظیر ایدز است. به عبارتی کاهش تعداد مرگ و میر منجر به افزایش توقع طول عمر مردم افریقا شده است.

تحقیقات قبل از قرن ۲۱ معمولا گویای این واقعیت بود که افزایش طول عمر فقط در مناطق محدودی از سیاره ما وجود داشته است. اما آمار جدید، نشان دهنده افزایش طول عمر اکثریت بشر می باشد.

نکته قابل توجه دیگر، افزایش میانگینِ طول عمر مردان است. مردان به مرور با از دست دادن کروموزوم ایگرگ، مریضی های کشنده بیشتری وارد بدن شان میشود. اما بهبود وضعیت زندگی عمومی بشر، فاصله فوق را نیز کمتر کرده است. تحقیقات فوق در ضمن پیشبینی می کنند تفاوت میانگین طول عمر مردان و زنان کاهش بیشتری خواهد یافت.

Worldwide, the life-span gap between the sexes is shrinking

 World Health Organization

2022 study found 

United Nations Population Division,

 lose the Y chromosomes in a portion of their cells.

تعداد کشورهای سیاره ما

More from مرد روز
کیسه قرص های بابا
یک دعوت نامه ی بلند بالا نوشتم به سفارت کانادا در تهران،...
Read More