آزادی موقت دو خبرنگار ایرانی


دو روزنامه نگار ایرانی نیلوفر حامدی و الهه محمدی بعد از ۱۷ ماه زندانی بودن به قید وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی به طور موقت آزاد شدند.

نیلوفر حامدی خبرنگاری بود که از وضعیت مهسا امینی گزارش تهیه و عکس او را روی تخت بیمارستان منتشر کرد. الهه محمدی هم از طرف یک روزنامه به سقز رفته و از مراسم تشییع و تدفین مهسا امینی گزارش تهیه کرده بود.

#الهه_محمدی #الهه_نیلوفر

More from مرد روز
جمعیت کنونی زمین، ۳۸ درصد احتمال دارد یک بیماری فراگیر دیگر را ببیند
دانشمندان یکی از دانشگاه های امریکا بر اساس آمار ثبت شده بیماری...
Read More