آزادی موقت دو خبرنگار ایرانی


دو روزنامه نگار ایرانی نیلوفر حامدی و الهه محمدی بعد از ۱۷ ماه زندانی بودن به قید وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی به طور موقت آزاد شدند.

نیلوفر حامدی خبرنگاری بود که از وضعیت مهسا امینی گزارش تهیه و عکس او را روی تخت بیمارستان منتشر کرد. الهه محمدی هم از طرف یک روزنامه به سقز رفته و از مراسم تشییع و تدفین مهسا امینی گزارش تهیه کرده بود.

#الهه_محمدی #الهه_نیلوفر

More from مرد روز
دلیل علمی بی وفایی مردان بعد از دستیابی به سکس
یکی از بزرگترین اتهامات و گله ها به مردان در طول تاریخ،...
Read More