کاریکاتور روز – بن بست مرگبار

دهها سال سیاستمداران و مردم دنیا ناظر یک رفتار مرگبار همیشگی بین اسرائیل و فلسطین هستند و تاکنون فقط دنبال مقصر در یک طرف این بن بست مرگبار بوده اند.

یافتن مقصر و نفرت از یک طرف، عملا نتوانسته است جلوی کشتار مردم این منطقه را بگیرد چون هر دو سمت هر چقدر که زورشان برسد از مردم طرف دیگر می کشند.

مردم دنیا و سیاستمداران شان، شاید بهتر است دنبال خلع قدرت هر دو جناح سیاسی جنایتکار این بن بست باشند.

More from مرد روز
هفت خوانِ فروش اسپرم
با گسترش تکنولوژی پیوند اسپرم و تخمک در شیشه های لابراتوار، بر...
Read More