سلفی پا – دختران ایرانی

حدود دو سال پیش از خوانندگان مجله خواستیم که برای ما سلفی پا بفرستند. بیش از ۱۰۰۰ زن و مرد ایرانی سلفی های از لحظات زندگی شان فرستادند.

یکی از اهداف اصلی مجلهِ ۱۲ ساله ما، فراهم کردن حس احترام و مهربانی بین زنان و مردان ایرانی است. برای همین استقبال شما زنان ایرانی و حس آرامش و اعتمادی که به مجله نشان دادید خیلی دلپذیر بود.

متاسفانه زندگی هر لحظه سخت تر شونده ایی که حکومت متوهم و عقب مانده ایجاد کرده به نفرت و بدبینی بین زنان و مردان ایرانی شدیدا دامن زده است.

سعی کنیم همه ما تا حد امکان به احترام و اعتماد اجتماعی بیفزاییم.

سلفی پا در گالری مجله

More from مرد روز
سوگند زندگی مشترک دو دانشجو
دو تن از استادان دانشگاه های امریکا تحقیقی را در باره « قرارهای جدید...
Read More