سه تصور غلط در باره سرطان

در کشورهایی که آمار دقیقتری از مبتلایان به سرطان وجود دارد معلوم شده است از هر دو نفر، یکی در طول زندگی دچار سرطان می شود. خود این حقیقت فراگیر بعلاوه هزاران نحوه رویرویی با سرطان باعث شده است انواع شایعات و تصورات در باره سرطان توجه بشر را جلب کند که به سه مورد بسیار شایع می شود اشاره کرد:

۱- سرطان، مرض دنیای مدرن است

کشف سرطان در بدن انسان قدمت ۱.۷ میلیون سال دارد. باستانشناسان استخوان های پای یک انسان اولیه را شناسایی کردند که تغییرات استخوان پایش نشانه یک نوع سرطان بوده است. در گورستان یک کلیسای حدود ۶۰۰ سال پیش، اسکلت انسانها وقتی مورد آزمایش قرار گرفتند بخش قابل توجهی از مردگان نشانه های سرطان در بدن شان وجود داشت.

سرطان عملا خطای کارخانه سلول سازی بدن است. هر چه کارخانه کهنه تر شود درصد اشتباهش بیشتر می شود. سرطان در حقیقت سلول های بدن خود ما است که موقع تقسیم شدن اشتباهی، در آنها صورت می گیرد. گاهی نیز جهش های ژنتیک به سلول سرطانی منتهی می شوند

۲- علاج سرطان با کشف یک دارو

بیش از ۲۰۰ نوع سرطان به دلایل مختلف در بدن انسان شکل می گیرند و هر کدام قدرت و سرعت و کشندگی متفاوت دارند. برای همین صحبت در باره یافتن یک دارو برای همه سرطانها یک آرزوی غیرعلمی است.

سرطان بسیار کشنده ریه از حدود ۸ سال پیش به خاطر انواع جدیدتر شیمی درمانی و یا تکنولوژی جراحی، به طور مداوم هر ساله ۴ درصد کمتر منجر به مرگ بیماران مبتلا شده است.

برای همین داروهای ضدسرطان به سمت تطبیق بیشتر برای هر فرد مبتلا هستند. این روزها سرطانها بعد از نمونه برداری از بدن مریض تا ۴ هفته درون لابراتوار کشت می شوند تا دقیقا نوع شان مشخص شود تا داروی کاربردی آن تجویز شود.

فقط در طی ۱۵ سال گذشته بیش از ۲۰۰ نوع داروی ضدسرطان با هدف حمله دقیقتر به انواع مختلف سرطان اختراع شده است.

۳- افرادی که سالم زندگی کنند سرطان نمی گیرند.

براساس آمارهای سازمان بهداشت جهانی حدود ۳۰ الی ۵۰ درصد سرطانها می توانند قابل جلوگیری باشند ولی سرطان ( نقص فنی کارخانه سلول سازی در بدن) در هر سن اتفاق می افتد.

با اینکه ثابت شده است از هر ۱۰ مبتلای به سرطان ریه، ۷ نفرشان سیگاری هستند ولی به هر حال افراد غیرسیگاری هم سرطان ریه می گیرند.

بسیاری از سرطانها در ژن افراد هم وجود دارد. آلودگی هوا و در معرض انواع مواد شیمیایی و رادیو اکتیو بودن نیز منجر به سرطان می شوند.

https://www.nhs.uk/conditions/cancer/

Common Cancer Myths and Misconceptions

More from مرد روز
هشت عکس هفته ایی که گذشت
دانش و تکنولوژی بشر، خیلی سریعتر از شعور اجتماعی اش در حال...
Read More