شیشه خالی و سنگ بزرگ

یک تحصیلکرده هاروارد به نام «استفان کووی» سالها قبل کتابی منتشر کرد به نام « هفت عادت آدمهای خیلی موثر» که یکی از پرفروش ترین کتاب های دوره خودش بود. در این کتاب او یکی از عادتهای رفتاری افراد موفق را به صورت تشبیه «شیشه خالی و سنگهای بزرگ» توصیف کرد.

انسان امروزی هر جای دنیا که باشد از نیویورک تا مسجد سلیمان… هر کار و مسولیتی داشته باشد یا نداشته باشد. مجرد باشد یا متاهل، با زندگی شلوغی روبرو است. از ساده ترین واکنش های روزانه نظیر جواب دادن به ایمیلها و ورق زدن اینستاگرام تا کارهایی که زندگی روزمره اش را پیش می برد همگی شان فریاد می زنند که اول به من برس. تکلیف مرا روشن کن.

حالا چند لحظه تک تک شما مشغله های روزانه تان را در ذهن تان گرد هم بیاورید تا از دید «استفان کووی» که کارش آموزش رفتار موثر انسانی است با آنها روبرو شویم.

او می گوید یک ظرف خالی شبیه یک شیشه مربای بزرگ را ظرف وجودی خودتان تصور کنید. ظرفی که در طول روز و ماه و سال و زندگی دارد وظایف روزانه زندگی تان را حمل می کند.

حالا مشغله های ریز و درشت زندگی را مثل چند لیوان شن، سنگریزه و چندین تکه سنگ بزرگ در نظر بگیرید:

اگر جزو اکثریت افرادی باشید که یک عالم کارهای کوچک روزمره، حسابی مشغول تان می کند فردی هستید که انگار درون شیشه خالی توانایی های روزانه تان را اول با ریختن چند لیوان شن پر می کنید.

کارهای کمی مهمتر و کمی وقتگیر تر یا مسولیت هایی که کمی دقت بیشتر می خواهد مثل سنگریزه هایی است که سعی می کنید در طی روز با بقیه توانایی ظرفیت شیشه روزانه تان پر کنید.

ولی همه ما این تجربه روزانه را داریم که هر روز با تاسف خیلی آشکار شاهد متوجه هستیم که چند کار اصلی و مهم داشتیم که برای ثبات واقعی و درازمدت زندگی تان مهم و اساسی است ولی شیشه وجودتان دیگر ظرفیت روبرو شدن و جذبش را ندارد و مدام آن را به یک فردای دیگر موکول می کنیم.

استفان کووی می گوید افرادی که عملا در زندگی قدم های اساسی برای موقعیت و سلامت خودشان و عزیزان شان برداشته اند کسانی هستند که هر روز، اول از همه وقت و انرژی شان را صرف هدفها و تصمیمات بزرگ زندگی می کنند.

به عبارتی اول ظرفیت روزانه شان را با گذاشتن سنگ های بزرگ پر می کنند. بعد از آن است که در طی روز در هر فرصت ممکن کارهای کمابیش معمولی و روزمره اصلی را مثل چند مشت سنگریزه پر می کنند.

ظرفیت وجودی مان در این صورت است که همچنان جا برای یک عالم کار و رفتار ساده روزمره از گشت و گذار در شبکه های اجتماعی تا وقت گذاشتن بر روی سرگرمی های کوچک را هم دارد.

Put the Big(ger) Rocks in First

More from مرد روز
اشتباهات مهم در حین اصلاح ابروهای مردان
اندک اندک جمع اصلاح کنندگان ابرو در بین مردان بیشتر می شود...
Read More