پاییز در دهکده جهانی

دنیا عملا شده یه دهکده…. سه میلیارد انسان هر روز دفترچه های شخصی شون رو توی شبکه های اجتماعی باز می کنند و از جشن و عزا و سفر و غذا و لباس و موسیقی دنیای خودشون برای هم گزارش و نظر و احساس می فرستند. همه داریم می شیم اعضای یه دهکده و خبر داریم گاو مَش حسن قراره امروز بزاد.

اگر هم در نقاط مختلف زمین هنوز پاییز نیومده یا اون شکلی نیست که جای دیگه هست ولی اغلب ما خبر داریم و می بینیم.

More from مرد روز
ریشه‌های سکس در ماقبل تاریخ
مدتی است از انتشار کتاب «ریشه‌های سکس در ماقبل تاریخ» نوشته زوج...
Read More