اسرائیل چاره دیگری جز انتقام دارد وقتی فلسطین ندارد

اسرائیل تاکنون نتوانسته است به کمک دژ و دیوار و سقف ضد موشکی و صدها هزار سرباز، محلی امن برای یک زندگی سالم و خلاق بسازد. تنها راه حل اسرائیل بخشش تمام و کمال است.

اسرائیلی‌ها نه تنها بهتر است کشور خود را را با تمام وجود با فلسطینی‌ها شریک شوند بلکه رسماْ ضمن عذرخواهی اعلام کنند که ملت یهود با همه ثروت و مدیریت و تخصص، می خواهد فقط شهروندان سرزمین مشترک دو ملت باشد.

یک آشتی بزرگ و یک بخشش بزرگ با دادن حقوق واقعی فلسطینی ها می تواند ملت بسیار سخت کوش و مدبر و موفق اسرائیل را یکی از قطب های شرف انسانی جهان بسازد.

اسرائیلی ها ساختارهای لازم و بنیان های اجتماعی و شهروندی برای انجام این تحول بزرگ را دارند. مثل آلمان غربی که آلمان شرقی را وارد جامعه اش ساخت.

بدون شک پذیرش و اجرای این بخشش بزرگ بی نهایت دشوار خواهد بود اما حتما هر دو ملت سختی کشیده فلسطین و اسرائیل به سرعت مزه آرامش و مهربانی را با آغوش باز پذیرا خواهند شد و با همه امکانات شان از آن حراست خواهند کرد.

زندگی تک تک ما نشان داده است که اگر در وضعیت ضعیف و تحقیر شده و اذیت شده و نابرابر قرار بگیریم راه حل «انتقام گرفتن» حتی به بهای جان و مال، یک گزینه نادرست ولی طبیعی انسانی است.

اسرائیل شانس و موقعیت و توانایی انتقام نگرفتن را دارد. می تواند و بهتر است راه حلی اساسی برای جلوگیری از رنج دو ملت تدارک ببیند اگر می خواهد یکبار برای همیشه، زندگی عادی را برای یهودیان کشور ایجاد کند.

بخشش از سر قدرت تنها راه حل نیست ولی یکی از آنها می تواند باشد و ملت اسرائیل توانایی بحث علمی و اجتماعی و جرح و تعدیل اساسی آن را دارد. پذیرش این گذشت بزرگ فقط یک شروع است. حتما راهکارهای دراز مدت می تواند فراهم شود.

Written By
More from Saide Kardar
لاس وگاس سرزمین عجایبِ ثروت
اسفیر شگفت انگیزترین ساختمان مدرن شهر از نظر تکنولوژی سرآمد معماری جهان...
Read More