دشمنی دو حکومت مذهبی متکی به هم

نتانیاهوها و خامنه ایی‌ها، جنگ و بحران برای شان نعمت است. آنها از همدیگر دشمنی ساخته اند که مردم کشورشان فکر کنند راه حلی جز نفرت و جنگ نیست.

متاسفانه راه حل ساده و سریعی برای جلوگیری از نفرت های قدیمی خاورمیانه وجود ندارد. به این فکر کنیم که شاید هر راه حلی که به مرگ شهروندان این دو کشور ختم می شود فقط به بقای نتانیاهوها و خامنه ایی ها کمک خواهد کرد.

More from ونداد زمانی
ریسک‌های خطرناک اقتصاد دلالی
یکی از عمومی ترین شیوه ها در دوران بی برنامگی و بحران...
Read More