شباهت سریال تلویزیونی «بازی تاج‌ و‌‌ تخت » با شاهنامه


ماجراهای سرشار از قتل و دسیسه و انتقام و جادو برای کسب قدرت پادشاهی در سریال تلویزیونی «بازی تاج‌ و‌‌ تخت» در یک سرزمین افسانه ای می گذرد که شبیه دوران قرون وسطای هزار سال پیش اروپا است. زمانی که مصادف با انتشار اشعار شاهنامه فردوسی است.

ماجراهای این سریال بسیار معروف تلویزیونی که توجه جهانی را به خود جلب کرده نیز از بسیاری جهات شبیه شاهنامه فردوسی است. آنها که این سریال را دنبال می کنند خیلی راحت می توانند اتفاقات خونین و حتی جادویی درون شاهنامه را با آن مقایسه کنند:

شاهنامه ماجرای اوج و فرود ۵۰ شاه است که در بین شان سه ملکه هم دیده می شود. شاهنامه با روایت قصه اولین شاه کیومرث تا آخرین شان یزدگرد، از یک نظر چیزی نیست جز رقابت و کشتار و سر به نیست ساختن دودمان های مختلف…

قهرمانان مختلف از رستم تا ضحاک مدام در حال جنگ و دسیسه برای حفظ یا نابودی یک پادشاهی هستند.

شاهنامه رزم‌نامه‌ای است که یک بخش اسطوره ای دارد که از زمان کیومرث تا پادشاهی فریدون را روایت می کند. در بخش پهلوانی شاهد قیام کاوهٔ آهنگر هستیم و کشته شدن رستم که با قدرت گیری بهمن پسر اسفندیار ادامه می یابد. در قسمت تاریخی شاهنامه از پادشاهی بهمن و یورش اسکندر به ایران و تسخیر ایران به دست اعراب حرف زده می شود.

سیامک پسر اولین پادشاه شاهنامه یعنی کیومرث در جنگ با دیوان کشته می شود. پس از مرگ کیومرث، هوشنگ (پسر سیامک) پادشاه هفت اقلیم می شود و انتقام پدرش را از دیوان می گیرد. جمشید برای مدت طولانی پادشاه می شود ولی وقتی ضحاک تاج و تختش را سرنگون می کند جمشید را دو شقه می کند.

ضحاک با وسوسه ابلیس، پدر خودش مرداس را به قتل می رساند ولی خودش نیز قربانی پلیدی های ابلیس می شود که به عنوان آشپزی زبردست به کاخش راه می یابد و با بوسیدن شانه هایش، موجب می شود که دو مار بر روی شانه هایش برویند. خود ضحاک نیز توسط فریدون از تاج و تخت به پایین کشیده می شود و در یک غار به دار آویخته می شود.


فریدون منطقه فرمانروایی خود را به سه قسمت تقسیم می کند و هر بخش را به یکی از پسران خود می سپارد. پادشاهی ایران به ایرج، توران به تور و شام را به سلم می دهد. تور و سلم، ایرج را می کشند و فریدون به کمک منوچهر به خونخواهی ایرج به پا می خیزد. منوچهر نیز که نوادهٔ فریدون و پسر پشنگ بود، تور و سلم را به یاری پهلوانانی مانند نریمان و قارن به قتل می رساند.

جنگ خونین برای تاج و تخت محدود به پادشاهان شاهنامه نمی شود. این روایت شاعرانه از تاریخ کهن ایران نیز، سرشار از زد و بند و زیرکی و برادرکشی و پسرکشی و در به دری و خیانت در بین جنگاواران و پهلوانان است.

کیکاووس به مازندران حمله می کند ولی ارژنگ پادشاه مازندران به کمک جادوی دیو سپید می تواند کیکاووس و لشکریانش را کور کند. رستم با کشتن دیو سپید و درآوردن جگرش و قرار دادن آن بر چشم جنگاوران کور شده ایران، آنها را شفا می دهد.

رستم حتی سودابه را با خنجرش به قتل می رساند تا انتقام قتل سیاوش توسط افراسیاب را گرفته باشد. کیخسرو نیز دست به قتل افراسیاب می زند تا انتقام مرگ سیاوش که پدرش بود را گرفته باشد.

بازی مرگبار «تاج‌ و‌‌ تخت» شاهنامه مدام ادامه می یابد و قربانیان گرانقدری نظیر سهراب و اسفندیار را نیز به کام مرگ می کشاند.

کاش فیلمی از حماسه های شاهنامه با ظرفیت و توانایی هالیوود ساخته می شد.

More from ونداد زمانی
فوتبال جزوی از زندگی است اما
تظاهرات سراسری و واکنش جنایتکارانه حکومت اسلامی، بسیاری را به ناگزیر واداشته...
Read More