ده عکس هفته سیاره ما

از مدل مرد طلایی تا حضور پاپ در جشن واتیکان تا گارسن های زن مونیخ که ۱۰ بطری بزرگ آبجو را با دستان شان حمل می کنند تا دوندگان لخت در شهر مادرید اسپانیا و …

More from مرد روز
دنیا در چهار سال آینده با ترامپ
این 5 ویدئوی چند ثانیه ایی می تواند نشانگر بخشی از رفتارهای چهار...
Read More