مرد ۸۰۰ میلیون دلاری که نمی‌خواهد بمیرد

برایان جانسون ساعت ۴:۳۰ صبح از خواب بیدار می شود. تا قبل از ۱۱ ظهر غذای روزانه اش را تمام می کندو بعد از آن چیزی نمی خورد یا نمی نوشد. الکل و شب نشینی را جذف کرده است و سر ساعت ۸:۳۰ شب می خوابد.

او ۱۰ سال پیش کمپانی خود را به قیمت۸۰۰ میلیون دلار فروخته است. برای مدتی بدون هیچ حساب و کتابی می خورد و می نوشید و غرق خوشگذرانی شد. از دو سال پیش ولی به یکباره تصمیم بزرگی می گیرد.

او مصمم می شود که هر طور شده نمیرد. برای این کار یک نقشه مسیر برای پیر نشدن را به کمک متخصصین مختلف پزشکی و تغذیه و ورزش تدارک می بیند.

از ان به بعد سیستم و روشی از زندگی را پیش می گیرد که بدنش را در بهترین حالت ممکن نگه دارد. روزی حدود ۱۰۰ قرص می خورد و غذایش سبزیجات پخته است.

سیستم زندگی که در پیش گرفته است هر روز تحت نظر پزشکان و متخصصین در حال بررسی است. هورمونها و اعضای داخلی بدن نظیر قلب و کلیه و کبد مدام چک می شود. تست خون مداومی برایش در نظر گرفته شده که مقدار و کیفیت « تی سل» وی را اندازه گیری می کند. حداکثر مقدار اکسیژنی که بدنش در حین ورزش می تواند جذب کند و …

او معتقد است ذهن و مغز ما برنامه ریزی نشده اند که ما را در سلامت کامل نگه دارند. برای همین باید یک سیستم مخصوص زندگی از نظر علمی ثبت شود تا همیشه بد در بهترین حالت ممکن باشد. مثل خودش که بدنش فقط ۷ درصد چربی دارد. او امیدوار است به این نقشه سلامت علمی دست یابد.

با وجود اینکه همه علائم حاکی از این است که بدنش نشانه ها و توانایی های یک بدن جوانتر را بروز می دهد ولی هنوز معلوم نیست که ایا بدن ۴۵ ساله اش از دو سال پیش پیرتر شده است یا نه؟

روش زندگی و هدفی که دارد سر و صدای زیادی کرده است و به هر حال طرفدارانی دارد. بعضی ها هم کنجکاوانه امیدوارند تجربیات مفیدی از تلاش وی حاصل شود. خیلی ها نفرت شان نسبت به او را پنهان نمی کنند و حتی آرزوی مرگ را نیز عنوان کرده اند.


متخصصین ژنتیک معتقدند هر انسان براساس ژنی که به ارث می برد یک تاریخ انقضای مشخص دارد که البته می تواند عوامل مختلف آن را کمی متفاوت سازد ولی محوطه طول عمر بشر امروز و مرگش از حوالی ۶۰ سالگی و حداکثر و در موقعیت های استثنایی بالاخره در حوالی ۱۲۰ سالگی به اتمام می رسد.

برایان جانسون ولی به خودش قول داده است که نمیرد. برای این قول سالی ۲ میلیون دلار به همراه یک روش زندگی و رژیم غذایی بسیار سخت را هزینه کرده است.

‘My ultimate goal? Don’t die’: Bryan Johnson on his controversial plan to live for ever

More from مرد روز
سه عکس روز
https://35photo.pro/
Read More