فیلمی بامزه درباره مردان جامانده از قطار زندگی


فیلم فرانسوی « سال سخت» ساده و راحت به سراغ دو مرد کاملا ورشکسته می رود که حتی جا برای خوابیدن ندارند و کارشان اتراق در فرودگاه یا فروشگاه‌ها است. هر دوی شان به سختی دنبال یافتن کار هستند ولی بدهی ها وام های شان مدام بیشتر می شود.

البته اشتباهات مهلکی هم هر دوی شان مدام مرتکب می شوند که بخت بد شان را سخت تر می کند. دوستی این دو مرد را در خرید وسایل حراج شده یک خانه و فروش آن در زیرزمین یک ساختمان اداری می بینیم که نگهبانها و راننده های تاکسی، مشتری شان هستند.

این دو مرد ناگزیرند دله دزدی و کلک های کوچکی که می توانند را مدام مرتکب شوند تا وضع شان از این بدتر نشود.

آشنایی شان با یک زن زیبا و ثروتمند که طرفدار و فعال مبارزه برای سلامتی محیط زیست است زندگی شان را کمابیش زیر رو می کند. یکی شان در مسابقه دوست داشتن او کمابیش موفق می شود و هر دو به جمع مبارزان محیط زیست می پیوندند.

دو مرد درمانده و جا افتاده از قطار زندگی در حین فعالیت در این گروه رادیکال، کارهای عجیب و کمابیش جسوری انجام می دهند و ماجراهای بامزه ولی غمگین کننده ایی برای شان پیش می آید.

فیلمی که هم برای تان لبخند ماندگار فراهم می کند و هم احترام تان برای انسان و بخصوص مردان محروم نگاه داشته شده دنیا می افزاید.

جدول نمایش فستیوال فیلم تورونتوWritten By
More from Saide Kardar
عکس روز – حضرت معطر
در یکی از شیک ترین بازارهای سرپوشیده تورونتو، تلاش مداومی وجود دارد...
Read More