شخصیت عمومی مردم ایران چیست

تحصیلات دکترا را در وین اتریش می گذارنم. می دانم که در رشته فنی افراد برجسته ایرانی در دنیا زیاد هستند ولی چرا مدام مشغول سرکوفت ایرانی بودن هستیم؟

مصطفی عزیز

صدها تحقیق علمی و سنجش در سطح بین المللی صورت گرفته است که مثلا نشان می دهد آرژانتینی ها برونگراتر از بقیه هستند. یا ژاپنی ها دقیق و فنی هستند ولی خونگرم نیستند. ثابت شده که افریقایی ها بیشتر از بقیه دنیا وجدان و خودآگاهی برای شان اهمیت دارد. یا یهودی ها تحصیلات عالی برای شان خیلی مهم است یا اروپای شمالی ها دقت و نظم برای شان اهمیت دارد.

این نوع خصوصیات و هویتها ادعاهای ناروا نیستند و برآمده از زندگی طولانی ملت ها در شرایط زیستی مشخص هستند. از میانگین ساعاتی از روز که یک ملت آفتاب می بیند تا درجه سرما و گرمای یک سرزمین تا ارتفاع یک سرزمین از سطح دریا تا نحوه تغذیه شان، همگی در شکل گیری هویت عمومی شان موثر است.

اگر از این زاویه به ایرانیان بنگریم بهتر است یک مقطع کوتاه بحران و نابخردی مدیریت سیاسی حکومت مذهبی و تاثیرات ویرانگرش بر جامعه را تبدیل به چماقی نکنیم که بر سر خودمان بزنیم. این روزها همه دلایل محکمی داریم که بگوییم ایرانیان چنین هستند و چنان و مدام مشغول خودتحقیری ملی باشیم.

برای همین همه این افراد با دستاوردهای مهم و صدها و هزاران ایرانی تحصیلکرده یا بازرگان یا مخترع ایرانی که فرصت های کاملتر برای شکوفا شدن در سرزمین های دیگر یافته است بخشی از آن نتیجه هویت کهنسال ایرانی بودن ما است.

هر کدام مان در هر رشته و محیطی از تجربه و دانش هستیم مثل خودت که با دنیای مهندسی متالوژی ( فلزات و ذوب فلزات) جهان آشنا است خوب است نسبت حضور و اهمیت ایرانیان را مدام عنوان کند.

اغلب خصوصیات انسانی همه مردم سیاره زمین مشترک است ولی صدها عامل و موقعیت ریز و درشت هم هست که به هر ملت ویژگی های مخصوص می دهد. دنبال تحصیلات عالی بودن و بلندپرواز بودن جزوی از هویت ما ایرانی ها است.

ولی متاسفانه نه تنها مردم ایران توسط حکومت مذهبی کشور دچار رنج و عذاب هستند بلکه آنها کاری کرده اند که خودمان مدام مشغول تحقیر خودمان هستیم.


https://www.bbc.com/future/article/20170413-different-nationalities-really-have-different-personalities


Written By
More from بهمن
انگار زندگی بدون مردا سخت تر میشه
مطمئن باش این فقط تو نیستی که در این موقعیت ناخواسته قرار...
Read More