سه ویژگی جذاب مردانه

اکثر مردان تاکید زیادی روی قیافه شان دارد. فکر می کنند خوشتیپ و خوش هیکل بودن آنها را قابل توجه می سازد. ولی یک نگاه گذرا به دنیای بیرون نشان می دهد که مردانی که از این سه ویژگی برخوردارند در مرکز توجه ماندگار قرار خواهند گرفت:

۱- اعتماد به نفس واقعی

راضی بودن و پذیرفتن ضعف ها و کم و کسری هایی که فقط خودمان از آن خبر داریم اعتماد به نفس خیلی بیشتری در ما ایجاد می کند تا هر نوع تصور از قدرت یا ظرفیتی که برای خودمان قائلیم.

اگر ما قادر باشیم با بخش تاریک و ضعیف مان راحت باشیم بقیه هم ما را راحت تر می پذیرند. چون همه کسانی که مشغول پنهان کردن بخش های از وجودشان هستند خواسته یا ناخواسته تصویر نامطمئن و پر از شک و شبهه از خود به جا می گذارند. اکثر ما آدمها دیر یا زود می فهمیم که رفتار و اداهای طرف مقابل تقلبی و شکننده است.

۲- قدرت عبور از چیزهایی که از دست می دهیم یا نمی توانیم به دست بیاوریم

وقتی برایت مهم نیست چیزی را بیرون از خودت از دست بدهی یعنی اینکه به خودی خود شاد و متعادل هستی. یعنی می گویی مردی هستی که امکان، فرصت یا انتخاب های دیگر هم داری.

برای هر مرد همیشه بهترین زن، بهترین شغل و یا بهترین تصمیم، وجود خواهد داشت. یک مرد باید بتواند دنیا را از دریچه قحطی نبیند وگرنه دیگران متوجه یک مرد ترسو خواهند بود

۳- نجیب بودن یعنی پیگیری حرف و ادعای خود

نجابت و اصالت داشتن یعنی توانایی انجام کار و حرفی که می زنیم حتی اگر انجامش خیلی سخت باشد.

خیلی از ما هر روز دل مان می خواهد سحرخیز باشیم تا ورزش ۱۵ دقیقه ایی بکنیم ولی در عمل اتفاقی نمی افتد.

بسیاری از ما به خودمان قول می دهیم رفتار ذلیل به خرج ندهیم ولی برای مورد توجه قرار گرفتن تن بر هر تحقیری می دهیم.

اگر برای حرف و تصمیم و هدف خود احترامی قائل نباشیم چطور توقع داشته باشیم دیگران به ما احترام بگذارند.

Image source

More from مرد روز
چهار شگرد ساده روانشناسی برای زندگی روزمره
۳ – از فردی که از دست شما عصبانی است یک خواهش...
Read More