سلفی پا – فاطمه بعد از یک شیفت کار طولانی از اراک

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید.

info@marde-rooz.com

More from مرد روز

هفت عکس هفته – هفت زیبایی زنانه

[caption id="attachment_98131" align="aligncenter" width="598"] BY MARIAM SITCHINAVA[/caption] مردان به تصاویر زیبا و...
بیشتر بخوان