سلفی پا – فاطمه بعد از یک شیفت کار طولانی از اراک

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید.

info@marde-rooz.com

More from مرد روز
مد لاک ناخنِ مردانه
مد و آرایش، حداقل در طی 20 سال گذشته نه تنها هر...
Read More