سلفی پا – فاطمه بعد از یک شیفت کار طولانی از اراک

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید.

info@marde-rooz.com

More from مرد روز

سیزده سال پیش «هیچ‌کس» از ایران کنونی گفت

خدا بيدار شو/ يه آشغال باهات حرف داره/ نکنه تو هم به...
بیشتر بخوان