سلفی پا – فاطمه بعد از یک شیفت کار طولانی از اراک

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید.

info@marde-rooz.com

More from مرد روز
دویدن، احساس نشئگی، هوشمندی و آرامش می‌آورد
آخرین تحقیقات نشان داده است که هر یک ساعت دویدن، هفت ساعت...
Read More