هفته مد لباس در خیابان- میلان ایتالیا

شهر میلان هر ساله یک هفته کامل را به نمایش مدهای جدید لباس پوشیدن در خیابانها اختصاص می دهد. مدل های سال ۲۰۲۴ شهر میلان از دو نظر سعی کرده است متفاوت با سالهای قبل باشد.

در این مراسم مد و شیک پوشی معمولی در خیابانها، مردان به نظر لطیفتر خود را در لباس های شان بروز می دهند و به نوعی نشانه های مد لباس زنانه را بی مهاباتر از پیش به سلیقه خود افزوده اند.

نکته جالب توجه دیگر عجیب و غریب بودن تناسب ها در این هفته مد است. دستچینی از عکس هایی که عکاس معروف ژاپنی Yu Fujiwara از این هفته مد تهیه کرده است به خوبی نشاندهنده عجیب و غریب بودن مد شهر میلان را به نمایش می گذارد.

https://www.dazeddigital.com/fashion/gallery/32328/0/street-style-milan-fashion-week-ss24-menswear

https://hypebeast.com/2023/6/milan-fashion-week-mens-ss24-street-style

More from مرد روز
تصاویر سکسی با حروف انگلیسی
۱۳۵ سال پیش نقاش فرانسوی Joseph Apoux مجموعه حرف الفبا را به...
Read More