ایران کابوس زده در آثار عکاسی صمد قربانزاده

صمد قربانزاده متولد سلماس بیش از ۱۵ سال است که آثار عکاسی اش در سطح بین المللی مورد توجه قرار گرفته است.

تصاویری که او از محیط ایران تهیه کرده است شاید با تکنیک تصویرسازی فراواقعی ایجاد شده است ولی نگاه هوشمندانه ایی است به وضعیت کابوس زده ایران.

https://www.dodho.com/tag/samad-ghorbanzadeh/

More from مرد روز
مردان بی‌مرام این شکلی هستند
جوانمردی به نظر می رسد کمیاب شده است شاید به خاطر این...
Read More