بچه های ایران را کشتند

#صالح_ميرهاشمى
#سعيد_يعقوبى
#مجيد_كاظمى
#نه_به_اعدام

More from مرد روز
از رفتارهای مردانه
استفاده از توالت عمومی به شیوه مرد مودب
Read More