بچه های ایران را کشتند

#صالح_ميرهاشمى
#سعيد_يعقوبى
#مجيد_كاظمى
#نه_به_اعدام

More from مرد روز
این انسانها وجود ندارند. آنها ساخته ذهن ربات هستند
به نظر می رسد تحول ربات ها وارد مرحله جدیدی از تکنولوژی...
Read More