تعریف جدید از قوانین هستی توسط میچیو کاکو


میچیو کاکو استاد تئوری فیزیک دانشگاه امریکا مدتهاست که از لابراتوراها بیرون آمد تا با حضور در رسانه ها و شبکه های تلویزیونی و نوشتن کتاب های ساده در باره اتفاقات علمی دنیای جدید، بتواند مردم را با انقلاب علمی که در راه است آشنا سازد.

او معتقد است دانش جدید بشر یعنی فیزیک کوانتم در آینده نزدیک، دنیای دیجیتال و مرکز اختراعات علمی آن یعنی « سیلیکان ولی» را تبدیل به بازار اسقاط و دست دوم فروشی ابزار و وسایل دنیای قدیم خواهد کرد.

او می خواهد به سادگی ولی با دقت علمی به بشر توضیح دهد که: «همه دانش علمی بشر در باره قوانین فیزیک و کهکشانها که طی ۲ هزار سال گذشته به دست آورده ایم فقط در حد دانستن حرکات سرباز در یک بازی شطرنج است و دنیا، قوانین خیلی بیشتر از قدم برداشتن سرباز بازی شطرنج را دارد»

او طرفدار نظریه علمی نسبتا جدیدی است که به طور ساده مفهومش این است که: « قوانین هستی مثل یک کلاف به هم پیوسته از نخ های بسیار زیاد است»

او می گوید نیوتن با کشف قوانین جاذبه و انیشتین با کشف نسبی بودن و متغیر بودن حالت ذرات ریز درون اتم که همزمان هم می توانند موج باشند و هم جامد، فقط دو قدم اساسی از صدها قدم در شناخت هستی را برداشتند.

او به همراه بسیاری دانشمندان دیگر معتقد است همه جهانی که تاکنون می شناسیم به خاطر وجود اتمها و ذرات ریز درون شان نیستند. بلکه قوانین و ذرات بسیار متفاوت دیگری هم هستند که مثل نخ همه چیز را در یک به هم پیوستگی گسترده تر از فضا و زمان به هم متصل کرده است»

نظریه « استرینگ» معتقد است بیگ بنگ ها مدام تکرار می شوند و مدام ادامه دارند و حجم و زمان در هستی بیرون از دانش و شعور و تصوری است که مغز بشر می تواند حدس بزند.

دانشمندان این شیوه جدید تئوری فیزیک از دنیا، معتقدند وجود کامپیوترهای که با دانش کوانتوم کار می کنند خیلی ضروری است چون با این ابزارها ما قادر به برآورد و حساب و کتابی هستیم که میلیاردها برابر بیشتر و سریعتر از مغز انسان می تواند باشد.

برای همین دانشمندانی مثل میچیو کاکو که به جهانبینی دنیای « رشته کلاف» چشم دوخته اند می خواهند نظریه های علمی فیزیک هستی را به مردم منتقل کنند چون آنها هستند که هزینه میلیاردها دلار تحقیقات در زمینه کوانتوم را می پردازند. بشر اگر به دانش کوانتوم دست یابد انقلاب اصلی علمی اش را رقم می زند.


Physicist Michio Kaku: ‘We could unravel the secrets of the universe’

String theory

Michio Kaku Books

Official Website of Dr. Michio Kaku


Written By
More from Saide Kardar
آشپزخانه بشر را مسخره نکنیم
بشر در طی حداقل ۲۰۰ هزار سال گذشته مسیر طولانی تحول و...
Read More