عکس روز – بهار ایران

تصویری زیبا و هوشمندانه از تلاش روزمره زنان ایران برای مقابله با حجاب اجباری