مرگ و میر تصادفات جاده‌ها را کمی کاهش دهیم

بر اساس آمار رسمی کشور فقط در ظرف یک سال تلفات مرگبار جاده ها از ۱۵ هزار به ۱۷هزار نفر رسیده است.

میزان مرگ و میر جاده های ایران ۵ برابر بیشتر از تصادفات کل اروپای نیم میلیارد نفری است.

بله داشتن ماشین مطمئن با لوازم یدکی مناسب هر روز سخت تر می شود. متاسفانه فرهنگ حق تقدم نه تنها در جاده ها بلکه در کل کشور به خاطر بحران های اقتصادی و اجتماعی نادیده گرفته می شود. بله مشکلات یکی دو تا نیست.

اما حتما و با وجود همه دلایلی که از عهده و کنترل ما خارج است همچنان تک تک افرادی که در جاده های کشور رانندگی می کنند می توانند فقط با کمی کاهش سرعت ماشین و مراقبت کمی بیشتر از سیستم ایمنی اتومبیل از شتاب مرگ و میر کنی بکاهند.

میانگین سرعت مان در جاده ها را ۱۰ درصد کاهش دهیم ممکن است در حد ۱ درصد جلوی جوانمرگی و یتیم شدن فرزندان کشور گرفته شود. این یعنی ۱۷۰ نفر در سال کمتر می میرند و خانواده های کمتری تا مرز فروپاشی می روند.

More from مرد روز
کلوپ های شبانه رقص و مشروب و آشنایی و جوانی و شادی
کلوپ های شبانه رقص و مشروب و آشنایی و جوانی و شادی...
Read More