فیلم «برادران لیلا» جدال خانواده ایرانی با «فامیل بزرگ»

خانواده ایرانی به دو شکل واقعی و غیرواقعی در فیلم «برادران لیلا» به نمایش در آمده است. از یک سو ناظر زندگی خانواده لیلا و دست و پا زدن چهار برادر و یک خواهر و پدر و مادرش هستیم که برای بقا باید هر کلک، زیرکی و از خودگذشتگی را به کار ببرند تا درون شرایطی که مدام فقیرتر می شوند سر خود را بالای آب نگه دارند.

از سوی دیگر شاهد جلال و جبروت زندگی یک « خانواده بزرگ» هستیم که درون یک سالن بزرگ و مجلل گردهم آمده اند. چهره فردی یا شخصیت های آشنای ایرانی ندارند. اساس این فامیل بزرگ بر دروغ و مال مردم خوردن و سنت های غیرواقعی است. یک فامیل بزرگ بی هویت که همه قدرت به یک فرد داده می شود و بقیه عملا فقط سیاهی لشکری از رانت و رشوه هستند.

در خانواده واقعی به خاطر بحران و شرایط در هم ریخته، شاهد دزدی سوسیس و تخم مرغ یا کلاهبرداری هایی هستیم که با دست خالی صورت می گیرد و ریسکش زندانی شدن و آوارگی است. با این وجود همه اعضای خانواده از مجرد تا متاهلی با پنج فرزند، شخصیت خاص خودشان را دارند. حرف و سلیقه و روش زندگی خودشان را دارند. .

تصمیمات درون خانواده واقعی ایرانی حتی الامکان به صورت جمعی و از درون بحث و نظر گرفته می شود. درون این خانواده، زن با وجود همه محرومیت ها از ذهن منطقی و بلندپروازانه برخوردار است. لیلا آیین های « فامیل بزرگ» را کاملا رد می کند تا خانواده واقعی ایران را از گردابی که « آنها» ساخته اند بیرون بکشد.


این فیلم را شاید هنوز بتوانید اینجا ببینید
https://ifilo.net/v/vhB5a6j

برادران لیلا در ویکیپیدیا

Written By
More from Saide Kardar
فیلمی بامزه درباره مردان جامانده از قطار زندگی
فیلم فرانسوی « سال سخت» ساده و راحت به سراغ دو مرد...
Read More